ชาวบ้านร้องเรียน"ผญบ."ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ฝ่ายปกครองทำประชาคมลงคะแนน"ให้อยู่ต่อ"

12 ก.ค. 2561 09:35 น.
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถูกร้องเรียนทุจริตในหน้าที่เปิดบ่อนการพนัน สุดท้ายดำเนินการทำประชาคมในหมู่บ้าน ผลปรากฏชาวบ้าน"ให้อยู่ต่อ"ด้วยคะแนนชนะขาด 220 ต่อ 29 เสียง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์  หลวงเทศ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลห้วยสะแก พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองได้ดำเนินการทำประชาคมชาวบ้านเนินสง่า หมู่ที่ 6 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน นายยงวัฒน์ จันทร์คล้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยสะแก ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเปิดบ่อนการพนัน ขอให้ปลดออกจากหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน

 

ทั้งนี้ เมื่อทางปลัดอำเภอ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ร้องไม่แสดงตัว ชาวบ้านจึงขอให้ดำเนินการประชาคมลงคะแนน ด้วยวิธีการหย่อนบัตรว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อหรือออกจากหน้าที่ โดยเริ่มลงคะแนนตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.

 

หลังสิ้นสุดการลงคะแนน ได้มีการเปิดหีบนับคะแนน ผลปรากฏว่า มีชาวบ้านลงคะแนนให้ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ต่อ จำนวน 220 เสียง ให้ออก 29 เสียง บัตรเสีย 30 ใบ รวมผู้มาออกเสียงประชาคม 279 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเกือบ 800 คน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพอยู่ต่างถิ่นและไม่ได้เดินทางกลับมาออกเสียง

การลงคะแนนเสียงประชาคมดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการและไม่มีผลตามกฎหมาย แต่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่สามารถแก้ปัญหาได้ และได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเนินสง่า ให้ นายยงวัฒน์ จันทร์คล้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เช่นเดิม ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็คงต้องดำเนินการสืบข้อเท็จจริงกันต่อไป

หลังจากมีการประกาศผลคะแนนการลงประชาคมของหมู่บ้าน นายยงวัฒน์ จันทร์คล้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ก็ได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่ยังไว้ใจให้ปฏิบัติงานต่อและจะขอรับใช้ชาวบ้านทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับชาวบ้านต่อไปจนกว่าจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

นายทองสุข ดวงบุผา ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.ห้วยสะแก หนึ่งในลูกบ้านที่มาลงคะแนนเสียงประชาคมให้กับผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ก็นับเป็นเรื่องแปลกที่ผลการออกเสียงประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ออกในทางที่สนับสนุนให้ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

"ผมยอมรับว่าเป็นสมาชิกกลุ่มที่ต่อต้าน และ ดำเนินการตรวจสอบร้องเรียนให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง หลังจากนี้ก็คงจะสืบหาข้อมูลในเรื่องของการทุจริตและรวบรวมเพื่อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง และไม่ยอมรับกับผลการประชาคมในครั้งนี้"นายทองสุข กล่าว

การเมือง