ทำมาหากิน

คึกคัก!! มหกรรมตลาดนัดอาชีพ กศน.ศรีสะเกษ

19 ส.ค. 2561 20:36 น.
จังหวัดศรีสะเกษ-มหกรรมตลาดนัดอาชีพ สร้างโอกาสและช่องทางให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง สร้างรายได้ให้กับชุมชน มียอดจำหน่ายต่อวันไม่น้อยกว่า 150,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ ลานค้าชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร กศน.ทั้ง 22 อำเภอ ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดประชาชนทั่วไป จัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพ กศน. ระหว่างวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางให้แก่นักศึกษา หลักสูตรการฝึกพัฒนาอาชีพ ศูนย์อาชีพชุมชน ได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเสริงสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 2,000 คน มีร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์ฝึกอาชีพ จำนวน 22 ร้าน จาก กศน.อำเภอ 22 แห่ง สินค้ากว่า 200 ชนิด ยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อวัน โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่องเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และสร้างรายได้ การจัดโครงการงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพ นับว่าเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การต่อยอดอาชีพสำหรับผู้เรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพของตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษาอาชีพของชุมชน ตลอดจนมีการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ทำมาหากิน