ภาคประชาสังคม

ศรีสะเกษ เสวนาคนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง

25 ส.ค. 2561 16:32 น.
ศรีสะเกษ-สมัชชาสภาพลเมือง คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน จาก 20 เครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกว่า 500 คน เปิดเวทีวงเสวนาประชาธิปไตย รวมใจเป็นหนึ่งพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน

           วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ ศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีแกนนำภาคีเครือข่ายจาก 20 องค์กรสมัชชาสภาพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 500 คน เดินทางมาร่วมกันเปิดเวทีประชาธิปไตย คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน ทำความรู้จักกัน รู้จักงานของแต่ละองค์กรเครือข่าย ทิศทางของการพัฒนาของแต่ละเครือข่ายองค์กร ใครทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร เพื่ออะไร พร้อมการนำเสนอว่า สมัชชาสภาพลเมือง คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน คือใคร ทำอะไรได้บ้าง จะทำอย่างไร ทำที่ไหน ทำไปเพื่ออะไร เป็นต้น ทั้งนี้ก็มุ่งหวังในผลสำเร็จของการรวมตัวกันคือ ฮักแพง แบ่งปัน นั่นหมายความว่า ความรักสามัคคีกลมเกลียวกัน พร้อมที่จะแบ่งปันความสุข ความทุกข์ซึ่งกันและกัน เพื่อบ้านเมืองศรีสะเกษมีสุข หายจากความยากจน อยู่ดีกินดี ไม่ต้องพากันกินดินเหมือนสมัยอดีตกาลที่ผ่านๆ มา จนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว โดยภายหลังจากที่ทุกเครือขายองค์กร ได้นำเสนอข้อมูลขององค์กรของตนแล้ว ก็จะมีทีมวิเคราะห์ข้อมูล หลอมรวมเป้าประสงค์ให้เป็นหนึ่ง วางยุทธศาสตร์ มุ่งไปสู่ผลสำเร็จในที่สุด แต่ไม่ได้หวังผลที่จะสำเร็จโดยเร็ว แต่เพียงให้ได้เริ่มต้น ร่วมกันในทุกองค์กร

 

 

              นายจรูญ คำพาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น ในนามประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเสนอวัตถุประสงค์ของการเชิญผู้นำในทุกเครือข่ายองค์กรมาร่วมกันเปิดเวทีเสวนาในวันนี้ว่า เป็นการนำองค์กรเครือข่าย ที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนศรีสะเกษมาโดยตลอด มารวมตัวกันเป็นครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมา ทุกองค์กรเครือข่าย ก็ได้ทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด แต่เป็นการต่างคนต่างทำ แต่เป้าหมายอันเดียวกันนั้น หมายความว่า แรงกระแทกในทุกๆ เรื่องก็จะน้อยลงไปตามจำนวนสมาชิกขององค์กร เหมือนกับการหักไม้ลำปอด้วยมือเปล่า แต่หากเกิดการวมตัวกัน เหมือนนำไม้ลำปอ มามัดรวมกัน เป้าหมายอันเดียวกันก็คือ ประชาชนอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน ก็จะทำให้ไม่สามารถหักได้ง่ายด้วยมือเปล่า แต่แน่นอนว่า องค์กรเครือข่ายที่มาพบเจอกันในวันนี้ ต่างคนต่างทำงานแยกกันมาก่อน จึงจะต้องให้ทุกองค์กรเครือข่าย ได้นำเสนอในส่วนของตนที่ทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดให้ทุกฝ่ายได้รับฟัง ก่อนที่จะได้บทสรุปว่า ทุกองค์กร จะสามารถรวมตัวกันได้เช่นไร เป้าหมาย วัตถุประสงค์จะเป็นเช่นไร ก่อนที่จะมีการลงนามร่วมกัน ทำงานเดินหน้าเพื่อประชาชนคนศรีสะเกษ อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งกันตลอดไปด้วย

            ในการมาร่วมวงเสวนาในวันนี้นับเป็นวันแรก โดยจะมีการถอดบทเรียน สรุปงานกันในวันพรุ่งนี้ อีกวัน เพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน คือ คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน จาก 20 เครือข่าย ในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

 

 

ภาคประชาสังคม