ทำมาหากิน

มนพ.ปั้นผู้ประกอบการผ้าทอยุคใหม่ รับตลาด 4.0

29 ส.ค. 2561 12:15 น.
จังหวัดนครพนม - มหาวิทยาลัยนครพนม สร้างผู้ประกอบการผ้าทอยุคใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ระบุมีหลายชุมชนทอผ้าขึ้นมาเพื่อใช้และวางจำหน่าย เพื่อรองรับตลาด 4.0

 

       วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัดนครพนม ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) เปิดเผยว่า ผ้าทอพื้นเมืองเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในลวดลายที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป โดยในกลุ่มจังหวัดสนับสนุนที่ประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนม สกลนคร และ จังหวัดมุกดาหาร ก็มีหลายชุมชนที่มีการทอผ้าขึ้นมาเพื่อใช้และวางจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป

      ดังนั้นเพื่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองให้มีความรู้ มีแนวความคิด สามารถประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับผ้าทอของตนเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว ให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการของฐานลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ รวมถึงความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ นำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับสินค้าและคนในชุมชน
 

 

       ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ตามนโยบาย 4.0 Innovation Hubs ของรัฐบาล ด้วยการผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่างประเทศ ดังนั้นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายภาคอีสานตอนบนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปลี่ยนฝันงานผ้า เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ขึ้น

 

 

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Pinn Creative Space มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองในกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อนำไปต่อยอดผ้าทอพื้นเมืองของตนเองและชุมชนให้มีความพร้อมรองรับตลาด 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอท้องถิ่นในรูปแบบที่ทันสมัย การนำผ้าทอพื้นเมืองไปประยุกต์ใช้กับวัสดุผ้าอื่นๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น การนำผ้าทอมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า หมอนอิง และกระเป๋าหัวใจช็อปปิ้งแบค

 

 

ทำมาหากิน