ภาคประชาสังคม

สุรินทร์-มูลนิธิฟันด์อิสาน (Fund Isaan)มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน

29 ส.ค. 2561 17:07 น.
สุรินทร์- มูลนิธิฟันด์อิสาน (Fund Isaan)มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และคณะอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ได้แก่ 1. Mr. Mikal VanWaeyenberghe 2. Mr. Joram Somers ที่ปรึกษาด้านไอทีจาก delaware Belux ประเทศเบลเยี่ยม และ Mr. Klaas Vandeweerdt จากบริษัท Deloitte Belgium มาติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด ให้กับโรงเรียนปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อการศึกษาของนักเรียน

           มูลนิธิฟันด์อิสาน (Fund Isaan) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด เครื่องพิมพ์เลยเซอร์ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อการศึกษาของนักเรียน

           ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า Mr.Rony Wuytjens ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฟันด์อิสาน(Fund Isaan) และคณะอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ได้แก่ 1. Mr. Mikal VanWaeyenberghe 2. Mr. Joram Somers ที่ปรึกษาด้านไอทีจาก delaware Belux ประเทศเบลเยี่ยม และ Mr. Klaas Vandeweerdt จากบริษัท Deloitte Belgium มาติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด เครื่องพิมพ์เลยเซอร์ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้กับโรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ.สุรินทร์ โดยได้ทำพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนปราสาทอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นางภาณิชา อินทร์ช้าง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 เป็นประธานในการรับมอบ, นายสุทิตย์ ขิมทอง ผอ.โรงเรียนปราสาท พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนปราสาทร่วมรับมอบในวันนั้น

               มูลนิธิฟันด์อีสาน (Fund Isaan) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 144 หมู่ 4 บ้านโคกยางชุม ตำบลปราสาททนง อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ บริหารจัดการ ภารกิจหลัก มี 3 ประการ ได้แก่ 1. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 12,000 บาท / ปี จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2. มอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียน และ 3. จัดหาอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ถึงสูงสุด 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาคประชาสังคม