ทำมาหากิน

เปิดงานเกษตรสัมพันธ์ของดี4จังหวัดและเทศกาลกินสบายไร้กังวล

30 ส.ค. 2561 16:40 น.
ศรีสะเกษ-จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรสัมพันธ์ ของดี 4 จังหวัด และเทศกาลกินสบาย ไร้กังกล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ แสวงหาคู่ค่ารายใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

          วันที่ 30 สิงหาคม 2561  ที่โดมขนาดใหญ่ หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานเกษตรกรที่ผ่านการอบรมด้านอาชีพ และพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นฝ่ายแปรูปอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ จาก 4 จังหวัดภาคอีสานอันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ มาเปิดร้านแสดงสินค้าเกษตร การแปรรูป การประกอบอาหารจากพืชผัก สวนครัว เน้นในการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย ผู้บริโภคสบายใจ ผ่านการรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกราย เรียกงานนี้ว่า เทศกาลกินสบาย ไร้กังวล เป็นการเพิ่มช่องทางของการประชาสัมพันธ์ สินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ล้วนๆ พร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรที่มาเดินชม มาเดินช๊อป มาศึกษาเรียนรู้การผลิต การจำหน่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสวงหาคู่ค้ารายใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนโดยวันนี้ได้มี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเปิดงานดังกล่าว      

 

 

 

         ซึ่ง นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษ ตนได้กำหนดให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย  และวันนี้ได้กำหนดให้เป็นงานอาหารปลอดภัย หรือ งานอาหารอินทรีย์ เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่า กินสบาย  หมายความว่า ถ้าทุกท่านมาซื้อสินค้าที่งานนี้ นั่นคืออาหารที่นี่ทุกอย่างปลอดภัย ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ต่อสุขภาพ นั่นคือว่า อาหารทุกอย่าง ปลอดจากสารเคมี รวมทั้งการปรุงอาหารก็ปลอดจากสิ่งเจือปนต่างๆ ซึ่งทุกอย่างเป็นสินค้าที่คัดสรรแล้ว รับรองแล้วว่าปลอดภัย และเป็นอาหารอินทรีย์อย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อทุกท่านซื้อไปแล้ว กินสบาย ไร้กังวล สบายกระเป๋า เพราะราคาถูก สุขภาพแข็งแรง ซึ่งงานมีระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 สิงหาคม 2561 และมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้

 

 

 

ทำมาหากิน