การเมืองท้องถิ่น

อบจ.หนองบัวลำภูจับมือ อบต.โนนเมือง เคลื่อนแพสูบน้ำ

1 ก.ย. 2561 11:25 น.
หนองบัวลำภู-อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ อบต.โนนเมือง นำเครื่องจักรกลขยายพื้นที่ นำแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เชื่อมต่อท่อให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ตลอดปี

       อบจ.หนองบัวลำภู จับมือ อบต.โนนเมือง นำเครื่องจักรกลขยายพื้นที่เพื่อนำแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร

        นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายสมยศ อุประ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนภูมิ คำสมหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ฝายหนองอ้อ ต.โนนเมือง. อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อท่อน้ำทางการเกษตร โดยการขยายพื้นที่เพื่อที่จะนำเอาแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เชื่อมต่อกับท่อที่จะส่งน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร ไม่ไห้ขาดช่วงทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถทำการเกษตร ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองเป็นผู้สนับสนุนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

           นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูนำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุน ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองเป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความคล่องตัวและมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงจุด ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและได้ประสานความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ

          นายธนภูมิ คำสมหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง กล่าวว่า การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูนำเครื่องจักรลงในพื้นที่ อบต.โนนเมือง เป็นเรื่องที่ดีมากๆได้ผลประโยชน์เยอะสำหรับในพื้นที่ โดยมีประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นเกษตรในพื้นที่ตำบลโนนเมืองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงน้ำในการใช้ทำการเกษตรได้ และต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำสิ่งดีๆ ในการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการนำเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเข้ามาดำเนินการร่วมกับในพื้นที่ได้ผลประโยชน์ อย่างแท้จริง 

การเมืองท้องถิ่น