เศรษฐกิจภูมิภาค

เปิดเกณฑ์รัฐ แจกเงินท่องเที่ยว

19 ส.ค. 2562 09:14 น.
"คลัง" เผยมาตรการแจก 1 พันบาท เพื่อ "ชิมช้อปใช้" ต้องใช้ภายใน 14 วันหลังลงทะเบียนได้รับSMSตอบกลับสิทธิ์ โดยมาตรการจะสิ้นสุดในเดือนพ.ย.นี้

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยแนวปฏิบัติสำหรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ”ชิมช้อปใช้”ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประชาชนทั่วไป จะต้องมีบัตรประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 1 จังหวัด โดยจะต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่บนบัตรประชาชน ให้ 1 คนต่อ 1 สิทธ์ จำกัดเพียง 10 ล้านคนแรกเท่านั้น


ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(รอยืนยัน)ระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-22 พ.ย.2562 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด จากนั้น จะได้รับSMSยืนยันหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2 วัน จากนั้น ต้องติดตั้งแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ และต้องเดินทางท่องเที่ยวและเริ่มช้สิทธิภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน


ทั้งนี้ การชำระเงินจะต้องกระทำผ่านแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”เพื่อชำระสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอพริเคชั่น”ถุงเงิน”ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น นอกจากนี้ หากไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน หรือ ใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1 พันบาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที


สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการ คือ รับสิทธิ 1 พันบาท เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินที่กำหนด จากนั้น เมื่อใช้จ่ายจะได้รับสิทธิร่วมโครงการ Cash rebate 15% (วงเงินใช้จ่ายรวมสูงสุดไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน)เมื่อใช้จ่ายใน 3 ประเภท ได้แค่ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น โดยผู้มีสิทธิจะต้องโอนเงินเข้าแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”เพื่อใช้จ่าย ทั้งนี้ จะได้รับ Cash rebate 15% เข้าแอพริเครชั่น”เป๋าตัง”ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดมาตรการ
 

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะต้องลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางภายใน 3 วันหลังคณะรัฐมนตรีมีมติมาตรการถึง 13 ก.ย.2562 จากนั้น ให้ติดตั้งแอพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เพื่อรับชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงินผู้ประกอบการจะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน
ทั้งนี้ สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นร้านอาหารที่ส่วนราชการรับรอง ส่วนค่าซื้อสินค้าท้องถิ่นนั้น จะต้องเป็นสินค้าโอทอป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งแอพริเคชั่น”ถุงเงิน”สำหรับค่าพักนั้น จะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ตามลิสต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

tags :

เศรษฐกิจภูมิภาค