คุณภาพชีวิต

ประท้วงสร้างสนามบินเนปาล รับไม่ได้ตัดต้นไม้กว่า 2 ล้านต้น

20 ส.ค. 2562 08:24 น.
ผู้ประท้วงกลุ่มเล็ก ๆ ออกมาชุมนุมกันในเมืองหลวงของเนปาล เพื่อประท้วงแผนการโค่นต้นไม้จำนวนมาก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับใช้สร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ ทางใต้ของประเทศ

ผู้ประท้วง ไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานการบินพลเรือน และกรมป่าไม้ ในกรุงกาฎมาณฑุ เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดแผนสร้างสนามบินที่เมืองนิจกาดห์ ห่างจากเมืองหลวงไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยการประเมินกันว่า ต้นไม้มากถึง 2 ล้าน 4 แสนต้น จะถูกตัดสำหรับโครงการสร้างสนามบิน ที่มีมูลค่า 3 พัน 500 ล้านดอลล่าร์ ทางผู้ประท้วงมองว่า แผนการสร้างสนามบิน จะสร้างความวิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม เพราะมันจะทำลายป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ในพื้นที่ปัจจุบัน เนปาลมีสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียว โดยอยู่ที่เมืองหลวง
 

คุณภาพชีวิต