คุณภาพชีวิต

ชาวเมืองปายค้านวิ่ง 100 กม.ผ่านป่า

20 ส.ค. 2562 08:59 น.
ชาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชาคมมีมติคัดค้าน 100% การจัดวิ่งมาราธอน 100 กม.ผ่านเขตป่าของหมู่บ้าน หลังเคยมีการจัดงานส่งผลกระทบต่อสภาพป่าที่ถูกทำลาย เศษขยะเกลื่อนพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช้่วงเวลา 19.00 - 21.40 น.วันที่ 19 ส.ค. ร้อยตรีเอี่ยม กันทาน้อย กำนันตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในการทำประชาคมของราษฎรใน ต.แม่ฮี้ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่เย็น หมู่ 2 บ้านทรายขาว และ หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ จำนวนประมาณ 230 คน โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายก อบต.แม่ฮี้ นางสาวอรทัย กาวิ ปลัด อบต.แม่ฮี้ และ นายสุวิทย์ จันต๊ะมณี ประธานสภา อบต.แม่ฮี้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชาคมดังกล่าว ราษฎรที่เข้าร่วมประชาคมทั้ง 3 หมู่บ้านเห็นชอบในการคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียง 100 เปอร์เซ็นต์ ของโครงการวิ่งผ่านป่าระยะทาง 100 กม. ของ ททท.แม่ฮ่องสอน

นางสาวจุไรรัตน์ กันทาสุข ผญบ.บ้านแม่เย็น ระบุว่า การใช้พื้นที่ห้วยแม่ฮี้แม่เย็น เป็นเส้นทางวิ่งโครงการวิ่งเปิดป่าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)นั้นมติของที่ประชุมเห็นว่า ป่าควรจะอยู่เป็นป่าที่สวยงามและสมบูรณ์ให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปไม่ควรที่จะนำป่ามาเป็นเส้นทางวิ่งเดินอะไรทั้งสิ้นซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อระบบของคำว่าป่า ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นด้วยที่จะให้จัดวิ่งในพื้นที่โดยการยกมือไม่เห็นด้วยทั้งหมด และจะนำเสนอมติของประชาคม ต่อที่ประชุมของอำเภอปาย ในวันที่ 23 สิงหาคม ที่จะถึงนี้

สำหรับการคัดค้านเรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งผ่านป่า ซึ่งใช้เส้นทาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ -บ้านเมืองคอง - บ้านดอยช้าง- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-ป่าต้นน้ำบ้านแม่ฮี้-สะพานวัดทรายขาว - บ้านแพมบก -สะพานประวัติศาสตร์ปาย นั้น ก่อนหน้านั้นเคยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งมีการขออนุญาตกับชุมชนและได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ แต่มาภายหลังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกแต่เป็นการลักลอบ ไม่ได้มีการขออนุญาตจากชุมชน ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว พบว่าสภาพป่าถูกทำลายเสียหาย เป็นวงกว้าง ตลอดเส้นทางวิ่ง เนื่องจากรถที่วิ่งขนส่งอุปกรณ์และเสบียงอาหาร วิ่งเข้า-ออก จนถนนและต้นไม้เสียหายรวมไปถึงเศษขยะต่าง ๆ ที่ทิ้งเกลื่อนในป่า จนราษฎรแต่ละพื้นที่ต้องออกไปช่วยกันเก็บขยะ นำไปทิ้งให้ถูกสุขอนามัย

 

 อย่างไรก็ตามในการประชาคม แต่ละหมู่บ้านในจำนวนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้มีการส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชาคมครบทุกหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 แม่เย็น , หมู่ 2 บ้านทรายขาว , หมู่ 3 บ้านท่าปาย , หมู่ 4 บ้านแม่ปิง , หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ และหมู่ 6 บ้านห้วยแก้ว

คุณภาพชีวิต