การเมือง

ศาล รธน. ตีตกไม่รับคำร้อง! ธนาธร ขอเพิกถอนคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนฯ

4 ก.ย. 2562 16:51 น.
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังจากเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา นายธนาธรยื่นเรื่องให้ศาลอนุญาตให้นายธนาธรปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ศาลฯเห็นว่ายังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิมจึงให้ "ยกคำร้อง" นั่นเท่ากับว่านายธนาธรยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ได้

ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งผลการประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ โดยมีคำวินิจฉัย 2 เรื่อง / เรื่องแรกคือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) กรณีการถือหุ้นสื่อหรือไม่ จากนั้นผู้ถูกร้อง คือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งโดยเร่งด่วน  ซึ่งผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่ายังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิมจึงให้ "ยกคำร้อง"

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการไต่สวนพยานบุคคล ซึ่งจะออกหมายเรียกพยานบุคคลและพยานเอกสารเป็นใครบ้าง จะกำหนดนัดอภิปรายต่อในวันพุธที่ 11 กันยายนนี้อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง เป็นกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 33 คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) กรณีการถือหุ้นสื่อของ ส.ส. จำนวน 33 คน 

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีของนายวุฒินันท์ บุญชู ผู้ถูกร้องลำดับที่ 29 เนื่องจากเห็นว่าการถือหุ้นในบริษัทเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ส่วนคำร้องของผู้ร้องในส่วนอื่นที่เหลืออีก 32 คนเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) แล้ว ศาลจึงรับคำร้องเฉพาะของผู้ถูกร้องจำนวน 32 คนพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน เพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ส่วน ส.ส.ทั้ง 32 คน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น / ศาลรัฐธรรมนูญยึดกฎหมายมาตรา 82 วรรคสอง ที่บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่า "จะต้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง" แต่ในคดีนี้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานอื่นใดให้ใช้เป็นฐานแห่งการพิจารณา จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่

 

 

การเมือง