การเมือง

"ดร.ศุภณัฐ" โพสต์ กำเนิดลัทธิชังชาติ ใครคือคนดีคนนั้น

6 ก.ย. 2562 12:05 น.
"ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ" โพสต์เฟซบุ๊ก "Suphanat Aphinyan" ระบุ #กำเนิดลัทธิชังชาติ ใครคือคนดีคนนั้น ?

โดยระบุข้อความว่า

#กำเนิดลัทธิชังชาติ

ใครคือคนดีคนนั้น ?


บิดาแห่งเผด็จการลัทธิรัฐธรรมนูญ 2475

ถ้าเข้าถึงข้อมูลความมั่นคงของประเทศบางประเทศได้...


(ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อองค์กรหรือชื่อประเทศนั้นตอนนี้)

เราจะรู้ว่าตั๋งโต๊ะเมืองไทยอย่างนายปรีดี คือ ต้นตอของความล้มเหลวทางประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้...

ประชาธิปไตย 2475 เป็นเพียง... ประชาธิปไตยจอมปลอม


เนื้อแท้ คือ เผด็จการลัทธิรัฐธรรมนูญที่สอดไส้คอมมิวนิสต์

ประชาธิปไตยจากการปล้นโดยตั๋งโต๊ะปรีดี

จริงๆแล้วนั้น... ตั๋งโต๊ะปรีดีตั้งใจจะล้มล้างสถาบันให้สิ้น แต่ไม่อาจทำได้เพราะบารมีไม่ถึง ไม่อาจจะปกครองแผ่นดินได้

เพราะพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่นับถือในวงกว้างจึงได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ... 

ต่อมาพระยามโนปกรณนิติธาดาเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสมุดปกเหลืองและมีความคิดเห็นขัดแย้ง ท้ายที่สุดก็ถูกเนรเทศไปปีนังและก็ได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอยู่ที่ปีนัง ตราบจนถึงแก่อสัญกรรม

ทำไมในหลวงรัชกาลที่ 7 ถึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 ที่ประเทศอังกฤษ ?


(ประเทศไทยไม่มีในหลวงที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เองทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2481 เป็นเวลาราว 2 เดือน ก่อนกลับมาประจำ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 และสวรรคต 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489


>>> ลองคิดดูครับทำไมในหลวงแต่ละพระองค์ทรงไม่กลับมา... มันมีอะไร... พอกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้น ?) 

ดังที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัตินั้น ปรากฏข้อความที่ใช้อ้างอิงกันเสมอในเวลาต่อมาว่า

"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของ ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร... 


...บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียง ในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้ เป็นอันหมดหนทาง ที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เป็นต้นไป"


...ลงชื่อ...ประชาธิปก ปร.

ตั๋งโต๊ะจึงเริ่มด้วยการแต่งตั้งยุวกษัตริย์ขึ้นมาบังหน้าเป็นเครื่องมือ แล้วอยู่หลังม่าน ต่อมาก็แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ดังนั้นกษัตริย์ตัวจริงทางพฤตินัยที่มีอำนาจและบารมีล้นฟ้าในตอนนั้นคือ นายปรีดี ตามแบบฉบับตั๋งโต๊ะในสามก๊ก

ยิ่งตลอดเวลาในตอนนั้นยุวกษัตริย์อยู่ต่างประเทศอีก


ตั๋งโต๊ะจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์ครองอำนาจได้อยู่นาน

เมื่อองค์พระกษัตริย์ตัวจริงโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่ออุดมการณ์ก้าวไกลพร้อมประชาธิปไตยที่แท้ในหัวใจกลับมาประเทศไทย 


วันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จประพาสสำเพ็ง... ทำให้คนจีนที่พยามจะก่อจลาจลกลับสงบลงในบัดดล...


วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489 วันที่พระบารมีปกเกล้าที่ถูกโจรถ่อยพยามกดไว้มาตลอดได้ประจักษ์แก่ชาวไทยทั้งปวง...


ชาวไทยยังคงรักในหลวงเหมือนเดิม


ราชันย์ตัวปลอมจึงฝันสลาย...

6 วันต่อมา...

ตั๋งโต๊ะเมืองไทยกลัวที่จะสูญเสียอำนาจจึงใช้ให้คนในวังที่ตัวเองดึงมาเป็นพวกตั้งแต่ตอนที่องค์กษัตริย์ตัวจริงไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทยหลายปีลงมือลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อตามกำหนดโดยมีกำหนดเดินทางออกจากพระนครวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2489

ในการนั้นประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ทูลเชิญให้พระองค์เสด็จผ่านทางสหรัฐอเมริกาและได้เตรียมการรับเสด็จอย่างเป็นทางการ

อย่าลืมนะครับ... สหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำโลกในการต้านคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับ

แม้หลังจากที่ลี้ภัยไปต่างประเทศ... แต่ตั๋งโต๊ะปรีดียังกล้ากลับมายึดพระบรมมหาราชวังที่มีวัดพระแก้วอีก...


ยังไม่หมดๆ ย้อนกลับไปตอนกบฏบวรเดชเขาก็เอาทหารฝ่ายตัวเองที่ตายมาเผาที่สนามหลวงอีก... มันแปลว่าอะไร ?

ใครกันที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์จนคลั่งแถมต่อมาก็ยังพยามดึงคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยโดยเครือข่ายภายในประเทศและสถาบันศึกษาที่ตัวเองก่อตั้งพร้อมกับชีวิตนักศึกษาตาดำๆเป็นเครื่องมือ...


จุดกระแสประชาธิปไตยสอดไส้คอมมิวนิสต์... 


โดยใช้ชีวิตนักศึกษา 14 ตุลา 2516 กับ 6 ตุลา 2519

ตัวการที่หลอกใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือก่อความรุนแรง 


ที่ในขณะเดียวกันก็ใช้คนของทางการที่ตัวเองพอจะควบคุมได้สร้างสถานการณ์... แล้วก็โทษสถาบันเป็นต้นเหตุ

ได้ผลดีทั้งระยะสั้นในตอนนั้น 


รวมทั้งผลดีในระยะยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ผลไม้ปีศาจของลัทธิชังชาติทั้งหลายก็ใช้การบิดเบือนประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือปลุกระดมมวลชนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองมาโดยตลอด

ลองนึกดูสิครับว่ากษัตริย์โดยพฤตินัยอย่างตั๋งโต๊ะเมืองไทยมันพยามข่มเหงรังแก... ครอบครัวเล็กๆ 4 คนที่ไม่มีทางสู้


แม่ 1 ลูกชาย 2 ลูกหญิง 1 มาตลอด... 

มันทำเลวอะไรไว้บ้างกับครอบครัวเล็กๆที่ไม่มีทางสู้นี้ ?

อีกอย่างเผด็จการทหารในอดีต... มันก็คือคณะราษฎรเองนั่นแหละ... ดังนั้นถ้าจะโทษทหารก็... อย่าเหมารวมทหารในวันนี้

เผด็จการทหารเลวๆในอดีต ก็คือ เผด็จการคณะราษฎรทั้งสิ้นเพราะอย่าลืมว่าคณะราษฎรประกอบด้วยทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน

เพลงสรรเสริฐพระบารมีอันเป็นเพลงชาติก็ถูกลดความสำคัญลงมา... อีกทั้งลดความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกๆด้าน... แตกต่างจากประเทศอังกฤษที่ทุกวันนี้ยังมี... 


เพลง God Save The Queen เป็นเพลงชาติ


เพลงชาติญี่ปุ่นก็มีกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์


รวมถึงอีกหลายๆชาติในระบอบเดียวกัน


แต่...เพลงชาติไทยเล่า...กษัตริย์อยู่ตรงไหน ?


ตรงตามมาตรฐานสากลของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ?

ใครรังแกใครกันแน่ ?

แม้คณะราษฎรภายใต้การนำของตั๋งโต๊ะปรีดีจะไม่มีแล้วในวันนี้... แต่ลัทธิเผด็จการรัฐธรรมนูญยังคงอยู่... ยังป่วนชาติไม่หยุดภายใต้กลุ่มชังชาติรุ่นใหม่ที่ผลิตกันในซอกหลืบของรั้วมหาลัยที่ได้เริ่มขยับออกมาสู่สังคมให้ได้เห็นกันมากขึ้นในวันนี้

นำโดยหัวโจกอายุราวๆ 40 ปี 


ยุวชนชังชาติยุคใหม่รุ่นแรกๆ


ที่ผันตัวเองเข้ามาในรัฐสภาได้สำเร็จ

ท้ายที่สุดนี้...


ผมขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลไทย


ถึงท่านนายกรัฐมนตรี


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โปรดทำการชำระประวัติศาสตร์ไทยให้เรียบร้อยและชัดเจนด้วยครับ เพื่อไม่ให้ลัทธิชังชาติผลไม้ปีศาจของนายปรีดีใช้เป็นช่องโหว่ในการบิดเบือนประวัติศาสตร์สู่การล้างสมองให้ชังชาติและสถาบันอีกต่อไป

ช่วยกันหยุดการใส่ร้ายสถาบันกันเถอะครับ ! 

รู้แล้วนะครับว่า... 


ทำไมประชาธิปไตยของแท้ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 7 ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้น... เป็นเพราะใคร ? 

ดร.ศุภณัฐ


6 มิถุนายน พ.ศ. 2562


#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

 

tags :

การเมือง