จตุรฯเตรียมจัด"วิ่งเยือนบ้านจ่าแซม"รำลึกวีระบุรุษถ้ำหลวง

6 ก.ย. 2561 18:00 น.
ร้อยเอ็ด- อ.จตุรพักตรพิมานเตรียมจัดวิ่ง จตุรพักตรพิมานซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน-หนองแสนหำ อุทยานวีรบุรุษถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(นาวาตรีสมาน กุนัน) ส่งเสริมการออกกำลังกาย และจัดหารายได้ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองอำเภอ

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เปิดเผยว่า อ.จตุรพักตรพิมาน เตรียมจัดวิ่ง จตุรพักตรพิมานซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ จุดปล่อยตัว 05.00 น.ที่หน้าศาลพระพรพม หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดย มี วัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน-หนองแสนหำ/ อุทยานวีรบุรุษถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(นาวาตรีสมาน กุนัน) ส่งเสริมการออกกำลังกาย และจัดหารายได้ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองอำเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทางวิ่ง ระยะทาง  26 กม.10 กม. 5 กม.(รุ่นผู้สูงอายุ) และ เยาวชน ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป้าหมาย 5,000 คน

จุดเริ่มต้น  หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน -จุดกลับตัว 26 กิโลเมตร  บ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ (หน้าบ้านจ่าแซม)ปล่อยตัว 26 กิโลเมตร เวลา 05.00 น. /และ10 , 5, 3 กิโลเมตร  เวลา 06.00 น./06.05 น./06.10 น. ตามลำดับเจ้าภาพ เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  นำโดยนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน/ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน/ชมรมผู้บริหารท้องถิ่น/ส่วนราชการอำเภอจตุรพักตรพิมานร่วมกับชมรมสร้างเสริมสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ และ มีนักวิ่ง แจ้งความประสงค์ ขอสมทบทุน ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนชุมชน บ้านเมืองหงส์ ต.เมืองหงส์  เพื่อสานเจตนารมณ์ของ วีรบุรุษถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (นาวาตรีสมาน กุนัน) จ่าแซม

กีฬา