เศรษฐกิจภูมิภาค

เส้นตาย "ซีพี" 15 ต.ค. หากไม่มาลงนาม ยึด 2 พันล้าน พร้อมขึ้น "แบล็คลิสต์" งานภาครัฐ

30 ก.ย. 2562 20:04 น.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เผย ไฮสปีดเทรน 15 ต.ค.นี้ เป็นไปตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด พร้อมบอก หากกลุ่มซีพีไม่มาลงนามตามกำหนดดังกล่าวต้องถูกริบเงินประกันซองมูลค่า 2 พันล้านบาทและถูกขึ้นแบล็คลิสต์งานของภาครัฐ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในที่ประชุม กพอ.วันนี้ (30 ก.ย.) คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ได้นำเสนอรายละเอียดผลการหารือกับกลุ่มซีพีให้รับทราบ พร้อมระบุด้วยว่าเตรียมนำส่งหนังสือสรุปข้อมูลการเจรจาเพื่อกำหนดนัดวันลงนาม ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ เป็นไปตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด

อย่างไรก็ดี หากกลุ่มซีพีไม่มาลงนามตามกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดในเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ (RFP) ซึ่งระบุไว้ว่า จะต้องถูกริบเงินประกันซองมูลค่า 2 พันล้านบาท และถูกขึ้นบัญชีดำทั้งงานของภาครัฐ (แบล็คลิสต์) หลังจากนั้นจึงจะเชิญเอกชนรายที่ 2 คือ กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) มาเจราจาแทน

ทั้งนี้ หากมีการลงนามในสัญญาวันที่ 15 ต.ค.นี้ ร.ฟ.ท. ก็จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อดำเนินการเรื่องของการย้ายสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือน เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ 70% ซึ่งสูงกว่า RFP ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 50% ของพื้นที่ส่วนสำคัญ ซึ่งถือว่าเพียงพอที่จะให้กลุ่มซีพีวางแผนในเรื่องของการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดี หากหลังจากลงนาม และเริ่มลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับกลุ่มซีพี ถือเป็นการดำเนินงานทั่วไปที่สามารถดำเนินการได้

เศรษฐกิจภูมิภาค