คุณภาพชีวิต

ฝุ่น PM2.5 เจือจางลง กลับสู่สภาวะปกติ

3 ต.ค. 2562 10:01 น.
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562

1.)  ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 13 – 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองได้ลดลงในทุกพื้นที่จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยมีคุณภาพอากาศในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลา 15.00 น. ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจำนวน 22 พื้นที่ เป็นจำนวน 25 พื้นที่ คุณภาพอากาศดีจำนวน 22 พื้นที่ และคุณภาพอากาศปานกลาง จำนวน 5 พื้นที่ สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

2.)  ตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รายงานว่า อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบน มีส่วนช่วยทำให้การสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

3.) คพ. ได้ติดตาม ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ค่า PM 2.5 ในหลายพื้นที่มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากแนวความกดอากาศสูงได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทย ประกอบเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของ กทม.และปริมณฑล

4. )  จากรายงานกรมอุตุนิยมวิทยา รายสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 - 3 ต.ค. 62 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ลักษณะเช่นนี้ ในช่วงสัปดาห์นี้ จะทำให้ปริมาณ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลที่สะสมในบรรยากาศลดลง และส่วนในช่วงวันที่ 4 – 8 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจต้องทำการเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัปดาห์ถัดไป

คุณภาพชีวิต