เกษตร

เปิดโรงคัดบรรจุผักผลไม้โนนเขวาโมเดลขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่

7 ก.ย. 2561 18:56 น.
ขอนแก่น-รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดโรงคัดบรรจุผักผลไม้โนนเขวาโมเดล สร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีป้อนโลตัส สร้างรายได้เกษตรกรกว่าเดือนละ 1.2 ล้านบาท

         วันที่ 7  ก.ย.2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด (Packing House)  บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพื่อประโยชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเปิดเป็นโรงคัดแยกตามมาตรฐาน GMP รองรับผลิตผลของเกษตรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีตลาดรับซื้อสำคัญคือ โลตัส   

 

 

         รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อนนโยบาย”ตลาดนำการผลิต” ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นผลชัดเจน เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง รูปแบบการทำงานแบบนี้พยายามที่จะขยายไปทุกพื้นที่ให้ทุกหน่วยงานผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 

 

            ที่บ้านโนนเขวา เอกชนหรือโลตัสได้เข้ามารับซื้อประมาณ 1 ปีแล้ว และปีนี้ได้ขยายผลโดยทำโรงคัดแยกมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลอย่างหนึ่ง ที่จะขยายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะนอกจากจะเกษตรกรมีตลาดแน่นอน ยังรู้ราคาล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือนในการเตรียมปลูกผักแต่ละชนิด โดยเฉพาะการเลือกที่จะปลูกจะทำของเกษตรกรที่จะทำนาหรือเลือกปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนอกเหนือจากข้าว เช่น ผัก ถั่ว ข้าวโพด ที่สร้างรายได้ที่พอใจที่สุด

 

 

           สำหรับโรงคัดแยกแห่งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการก่อสร้างโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด หรือ Packing Houseตามมาตรฐาน GMP กรมวิชาการเกษตร บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยกรมวิชาการเกษตร  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ ภายใต้หลักคิด “การตลาดนำการผลิต” เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา จำนวน 9 ชนิด ปริมาณสั่งซื้อรวม 500,000 กิโลกรัมต่อปี ยอดการสั่งซื้อรวม 15 ล้านบาทเศษต่อปี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 110 รายจากเดิมมีเพียง 43 ราย พื้นที่รวม 450 ไร่  ซึ่งพบว่า เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชผักเพิ่มขึ้น จากปี 2557 เฉลี่ยเกือบเท่าตัว

 

 

                 ขณะที่นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า จากโรงคัดแยกและบรรจุแห่งนี้ รถรับสินค้าจะเข้ามารับสินค้าซึ่งเป็นผักใบและผักพื้นบ้าน 9 ชนิด กระจายสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าของโลตัส อย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ กว่า 3 แสนบาท ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตร นอกจากที่นี่แล้ว เทสโก้กำลังขยายไปยังสุราษฎร์ธานี แต่ผักผลไม้อาจจะแตกต่างชนิดกันตามพื้นที่

 

 

       นายคำปัน ใยแก้ว เกษตรกรต้นแบบชาวบ้านโนนเขวา เจ้าของแปลงผักพื้นที่กว่า 4 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงคัดบรรจุฯ เปิดเผยว่า ได้หันมาปลูกผักส่งให้กับโลตัสกว่าปีแล้ว จากที่อดีตปลูกส่งตลาดทั่วไป ซึ่งมีราคาไม่แน่นอนบางครั้งถึงกับขาดทุน และต้องเร่งใส่สารเคมีเพื่อให้ทันกับตลาดด้วย แต่เมื่อร่วมกับโครงการที่เกษตรฯส่งเสริมและขายให้กับโลตัส โดยผักที่ปลูกมีทั้งต้นหอม แมงลัก ผักกาดหอม สามารถวางแผนปลูกผักและกำหนดราคาได้ล่วงหน้าถึง4เดือน รายได้แน่นอน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3 หมื่นบาท หันมาใช้อินทรีย์ดีต่อสุขภาพ เรียกว่าตอนนี้ปลูกผักอย่างมีความสุขมาก

 

 

 

 

 

  

tags :

เกษตร