เกษตร

หนองบัวลำภูที่ปรึกษา รมช.เกษตรติดตามเรื่องแก้ปัญหาสารเคมีอันตราย

8 ก.ย. 2561 12:06 น.
ที่ปรึกษา รมช.เกษตร ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะกิจ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ลงพื้นที่ ติดตามปัญหาสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ในพื้นที่หนองบัวลำภู

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2561  นายธีระ  วงศ์เจริญ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการ นายวิรัตน์  ศัลยกำธร ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งในช่วงเช้าได้เดินทางไปยังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติน้ำเพียงดิน บ้านโนนงาม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

          จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางมายัง ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมกับ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตัวแทนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  ที่เกี่ยวข้อหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และการแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ประสบปัญหาจากการที่มีเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการใช้สารเคมีประเภทยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ในพื้นที่ของทำการเกษตรและไร่นาของเกษตรกร ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ประชาชนเกิดโรคหนังเน่า จากการลงน้ำ ทำการเกษตร บางคนต้องถึงขั้นตัดขาเพื่อรักษาการลุกลามของโรคและเข้าใจว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่มีสารเคมีตกค้างในพื้นที่ไร่นาของเกษตร ทำให้ต่อมาทางจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการศึกษาผลกระทบทั้งงานวิจัยจากสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเร่งหาทางแก้ไข

            ทางด้าน นายธีระ  วงศ์เจริญ ในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  หลังการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และการแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรง เปิดเผยว่า ข้อมูลที่ได้รับเป็นความต้องการของพี่น้องตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้เสนอเพิ่มพื้นที่การเกษตรอินทรีย์จาก 30 เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ตำบลบุญทัน อยากให้เลินนำเข้าสารเคมีพิษทุกชนิด เป็นความต้องการที่เกิดจากปัญหาการประชาคม ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้รับทราบเลยว่า แท้จริงแล้วเขาอยากจะไปสู่เกษตรอินทรีย์ ของเขาอยู่แล้ว รัฐบาลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ดูแลเรื่องของเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญและช่วยสนับสนุนในพื้นที่จังหวัด ว่าจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์อย่างไร เลิกสารเคมีแล้วเอาอะไรมาทดแทนให้เขา เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำเสนอ

         ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งติดตามเรื่องโรคหนังเน่าโดยทีมพยาบาล ทีมผู้บริโภคเพื่อนำข้อมูลกลับไปนำเสนอ ความจริงแล้วจังหวัดหนองบัวลำภู มีโรคเนื้อเน่า รวมทั้งจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี กลับมีโรคเป็นลำดับที่ 1 และ 2 ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งแสดงว่าสารพิษส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก มันไม่ใช่แค่หนองบัวลำภูจังหวัดเดียว ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อทำการหยุดอย่างไร และต้องทำอะไรต่อไป เป็นประเด็นที่คณะทำงานเฉพาะกิจซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจะต้องมานำเสนอ โดยจะเร่งประชุมนำเสนออย่างเร่งด่วนในวันที่ 11 กันยายน 2561 นี้ และทางที่สองก็จะต้องเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรงต่อสุขภาพไปพร้อมกัน หลังจากนั้นจะขอให้ทบทวนมติที่ออกไป มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ถ้าหยุดได้ต้องหยุด หาสารมาทดแทน

           นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางด้าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการอะไรพิเศษหรือไม่ นายธีระ  วงศ์เจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้หยุดให้ได้ ต้องเลิกให้ได้ วันนี้เดิมพันด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีช่วย ทำได้เต็มที่ ให้เวลา 30 วัน กลับมานำเสนอให้ได้พร้อมนำข้อมูลงานวิจัยมาตอบคำถามให้ได้ วันนี้ทางพื้นที่เขาไม่ต้องการสารพิษแล้ว เห็นตัวอย่างของจริง เห็นข้อมูลจากทางนายอำเภอ นายกเทศมนตรี เขาไม่ต้องการสารพิษแล้ว

             ส่วนในวันนี้ ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ลงพื้นที่บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรและประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีและพบว่ามีปริมาณสารเคมีปนเปื้อนในพื้นที่จำนวนค่อนข้างสูง เพื่อเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ได้ผู้ได้รับผลกระทบจากสารพิษร้ายแรง และติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรง เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

เกษตร