ประชาสัมพันธ์

"อบต.นาแวง"จัดแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

9 ก.ย. 2561 12:35 น.
อุบลราชธานี - บรรยากาศคึกคัก องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวงและชาวบ้านตำบลนาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีได้จัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลนาแวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน  ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาแวง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐจ.อุบลราชธานี นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ มาประดิษฐานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเปิดการการแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลนาแวง ประจำปี 2561ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีประชาชนในจังหวัดอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมรับชมและเชียร์กันอย่างคึกคัก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

 

 

นายเชวงศักดิ์ วิชัยศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อ.เขมราฐ กล่าวว่าได้ดำเนินการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลนาแวงชิงถ้วยพระราชทานฯ อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้พสกนิกรชาวตำบลนาแวงได้ตระหนักถึงความสำคัญที่พระองค์ท่านได้นำความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนามาให้พสกนิกรชาวตำบลนาแวงและสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมการแข่งขันเรือยาวประเพณีอันดีงามท้องถิ่นให้คงอยู่และปลูกฝังความรักใคร่ ความสมัครสมานสามัคคีกันของชุมชนแถบลุ่มแม่น้ำโขงพร้อมเป็นการสร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย

ประชาสัมพันธ์