แห่เที่ยว!! วัดอายุนับพันปี ตั้งบนปากปล่อง"ภูเขาไฟ"

9 ก.ย. 2561 15:15 น.
นทท.จากหลายจังหวัดต่างพาครอบครัว เดินทางไปเที่ยววัดเขาพระอังคารที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เชื่อมโยงกับปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำอารยะธรรมโบราณ ชมสถาปัตยกรรมโบสถ์ 3 ยอดอันสวยงามแปลกตาอายุนับพันปี ล้อมรอบด้วยพระพุทธรูป 109 องค์ ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่มอดดับสนิท 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2561  นักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ได้พาครอบครัวบุตรหลาน เดินทางไปเที่ยวชมวัดเขาพระอังคาร ที่บ้านเจริญสุข  ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องหลังจากทางอำเภอ  จังหวัด  และหลายหน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด  เชื่อมโยงกับปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยะธรรมขอมโบราณที่สำคัญของจังหวัด    โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววัดเขาพระอังคารแห่งนี้   ก็จะได้ชมประติมากรรมการก่อสร้างโบสถ์ 3 ยอดที่สวยงามแปลกตาแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไป   ทั้งนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานล้อมรอบโบสถ์จำนวน 109 องค์  และภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

นอกจากนั้นยังมีใบเสมาพันปีวัตถุโบราณอันล้ำค่า ตั้งอยู่ 8 ทิศอย่างองอาจ   , พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ ,  เทวรูปเจ้าเมืองขอม  ,  พระปางนาคปรกนอกโบสถ์  , รอยพระพุทธบาทจำลอง  และพระนอนกลางแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย    สำหรับวัดเขาพระอังคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่มอดดับสนิทแล้ว   1 ใน 6 ลูกของจังหวัดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร   สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี   เพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวยังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก จ.เพชรบุรี  บอกว่า  ปกติเป็นคนชอบท่องเที่ยวและถ่ายรูปวัดหรือโบราณสถานที่สวยงาม    เมื่อเห็นข้อมูลและภาพจากเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์  จึงได้พาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวที่วัดเขาพระอังคารแห่งนี้   เมื่อมาแล้วก็รู้สึกประทับใจในความสวยงามโดยเฉพาะโบสถ์ 3 ยอดที่ค่อนข้างแตกต่างจากวัดทั่วไป  สงบและร่มรื่น  และนอกจากจะได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว   ยังมีจุดให้ชมวิวอีกด้วย   แต่ยอมรับว่าเส้นทางเข้ามาที่วัดเขาพระอังคารยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  และการประสัมพันธ์ยังค่อนข้างน้อย  เชื่อว่าหากมีการพัฒนาปรับปรุงให้เข้าถึงได้ง่ายมากกว่านี้ และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง   จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมมากกว่านี้

ศิลปะวัฒนธรรม