ททท.ยกระดับท่องเที่ยวอีสานมีเฮ!!

10 ก.ย. 2561 09:50 น.
มหาสารคาม-ททท.ยกระดับท่องเที่ยมอีสานกลาง ผ่านการประกวดภาพถ่าย เที่ยวอีสานมีเฮ ล่าสุดสำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย-หนังสั้นชิงรางวัลส่งเสริม เผยแพร่การกท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

 

วันที่ 10 กันยายน 2561  ที่ลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลภาพถ่าย, ภาพยนตร์สารคดีและรายการท่องเที่ยว, ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด รายการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวแบบ Digital และสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานผ่านการคัดเลือกต่างๆ จะนำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสื่อดิจิตัล สื่อโซเชียล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานกลางในโอกาสต่อไป

นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จึงจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในมุมมองใหม่ ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับทราบ เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภาคธุรกิจบริการผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อดิจิตัล สื่อโซเชียล และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

สำหรับรางวัลชนะเลิศภาพถ่าย ได้แก่ ผลงานชื่อ “นั่งสมาธิ วัดผาน้ำย้อย” นายประสบชัย จันดก,  รางวัลชนะเลิศสารคดี ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แก่ผลงาน “Journal Journey” เจอนั่นเจอนี่ จากทีมยักษ์ สตูดิโอเฮาส์ นายอดิสรณ์ อันสงคราม และนายณัฐภูมิ เหมกุล,  รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สารคดีและรายการท่องเที่ยว ระดับนักเรียนไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า ได้แก่ผลงาน “พระธาตุอินทร์แปลง” จากทีม mys studio โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายนราธิป สาระวัน นางสาวจุฬธิดา แดงประเสริฐ นางสาวศิริยา ปินะถา และนายวรนันท์ ฮุยน้อย,  รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นระดับนักศึกษาและประชาชน ได้แก่ผลงาน “Once Time ๒๐๔s’s” จากทีม ๒๐๔s’ Studio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวนพมาศ บรรจงเลิศ และ รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ระดับนักเรียนไม่เกินชั้น ม.6 ได้แก่ ผลงาน “ฮักแพง สะพานไม้แกดำ” จากทีมผดุงนารีสตูดิโอ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม นายศุภชัย สอนพรหม นางสาวไกรศรี คลังพระศรี นางสาววราภรณ์ มีมะโน นายวัชชานนท์ รินทรึก และนางสาวณัฐิดา เหลาภา  โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภท ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  อันดับ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท อันดับ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท อันดับ 4 เงินรางวัล  6,000 บาท รางวัลคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลทุกอันดับ

 โดยทีม ผดุงนารี สตูดิโอ ชนะเลิศ เรื่องฮักแฮง สะพานไม้แกดำ   เล่าว่า  ส่วนหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ ที่เป้ฯคนรู้จัก แต่อีกสถานที่หนึ่งยังไม่มีนักท่องเที่ยวทราบ อยากจะเป็น่วนหนึ่งให้นักท่องเที่ยวทราบว่ายังมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากและสวยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเป็นผลงานที่แรก อยากประชาสัมพันธ์ให้อำเภอพยัคภูมิพสัย และจังหวัดมหาสารคาม ยัมีสถานที่ท่อเที่ยวเชิงพุทธที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น  ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็กแต่คิดว่ายังสามารถถ่ายภาพและถ่ายทอดความรู้สึกได้ม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่ และอยากจ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับราวัลชนะเลิศในครั้งนี้   เพราะทุกคนในทีมร่วมกันผลิตหนังสั้นออกมาด้วยน้ำมือของตนเองเองทั้งนั้น

และอีก ทีม คือ ทีมเจอนั้น..เจอนี้...ผู้ชนะเลิศประกวดภาพยนตสารคดี  เปิดเผยว่า ตนเองดีใจและภูมิใจมาก ส่งเสริมอาหารการกิน ไปขอนแก่นไปกินไก่เขาสวนกลกวาง ไปมหาสาคาม ไปกินเนิ้อ ไปร้อยเด็ดไปกินต้มไก่  ตนเองชอบทำอาหาร อยู่แล้ว และดูว่าการถ่ายภาพถ่ายแบบไหนภาพถึงได้ออกมาสวย และภูมิใจจมกาที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในการเผยแพร่อาหารแต่ละท้องถิ่น

เอนก  กระแจ่ม  มหาสารคาม 

ท่องเที่ยว