ฮือฮา !! หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า เพื่อการท่องเที่ยวยุค4.0

11 ก.ย. 2561 12:59 น.
นครพนม-ยกระดับหมู่บ้าน 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ เพื่อการท่องเที่ยว ไทยแลนด์ยุค 4.0


     วันที่ 11 ก.ย.2561 เวลา 09.30 น. นายตระกูล อานัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม(ทกจ.ฯ) และ นายจิระวัตร พิสิทธิ์ ผู้ช่วย ทกจ.ฯ เปิดห้องประชุมโรงแรมพักพิงอิงโขง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 212 เขตเทศบาลเมืองนครพนม อบรมหลักสูตรที่ 3 กับบุคลากรทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกระดับ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผลักดันหมู่บ้านชนเผ่าเพื่อการท่องเที่ยว สู่ระบบ Digital Tourism 4.0 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฯลฯ และบุคลากรทางการท่องเที่ยวทุกหน่วยงาน


   

 นายตระกูลฯเผยว่าจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูง ในฐานะประตูสู่อินโดจีน มีจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกรูปแบบในภูมิภาคนี้ โดยผ่านเส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) นอกจากนี้นครพนมยังมีทัศนียภาพสวยงามเป็นธรรมชาติ หลายคนมาสัมผัสต่างหลงใหลในความงาม อีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ และศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีอัตลักษณ์สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยเติบโตขึ้นมาก ผู้คนหันมาสนใจมาเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นทุกวัน

 


 

 ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีประสิธิภาพ รองรับการแข่งขันการท่องเที่ยวจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมควรมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อออกไปสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาเข้าสู่ระบบ Digital Tourism 4.0 จากนั้นผู้ที่ได้รับความรู้จากการอบรมก็จะร่วมกันยกระดับการท่องเที่ยวหมู่บ้านโฮมสเตย์ ชุมชนท่องเที่ยว และหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ นำระบบสื่อสารดิจิตอล จัดทำ Application รายงานข้อมูลและสร้างเครือข่าย อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว หรือในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว และการบริการในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ในการอบรมครั้งนี้มี นายเอียน คิโลแรน(Ian Killorn) อายุ 15 ปี สัญชาติอเมริกา เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ชั้น ม.5/5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โครงการ Rotary(โรตารี่) สนใจที่ต้องการเข้ารับการอบรมอย่างตั้งอกตั้งใจมาก

 

 

ท่องเที่ยว