ประชาสัมพันธ์

ปลูกจิตสำนึก ลดใช้"ถุงพลาสติก-กล่องโฟม"

12 ก.ย. 2561 17:40 น.
นครพนม - ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรลงวันที่นครพนมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่บริเวณตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายนพดล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก เพราะมีความสะดวกสบาย น้ำหนักเบา แต่ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้งานในระยะเวลาสั้นมากแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน และด้วยปริมาณการใช้ที่สูงส่งผลให้กลายเป็นขยะสะสมและตกค้างเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปี 2560 มีมากถึง 27.4 ล้านตัน โดยเป็นขยะขยะพลาสติกร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 5 แสนตันที่เหลือถูกนำไปกำจัดและบางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม กลายเป็นปัญหาต่างๆตามมา

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะมูลฝอย สภาวะมลพิษที่เกิดจากขยะ และร่วมกันหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในครั้งนี้

 

 

ประชาสัมพันธ์