สานฝันชาวโคราช เพิ่มศักยภาพ SME สู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

13 ก.ย. 2561 12:40 น.
นครราชสีมา- รมต.อุตสาหกรรม สานฝันชาวโคราช ผนึกกำลังขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพ SME สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศ

  

ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2561 - ดร.อุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม(รมว.อุตสาหกรรม) เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ SME สัญจร พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ” ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชนและเครือข่าย SME ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน SME 4.0 และการสัมมนา “ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน มีการมอบสินเชื่อตามมาตรการ Financial Literacy ของกระทรวงอุตสาหกรรม ,มอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ( สสว.) ให้แก่ผู้ประกอบการที่อนุมัติสินเชื่อจากกองทุนการพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

 

ดร.อุตตม ฯ รมต.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand 4.0 เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสู่ประเทศให้มั่นคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ซึ่งเป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การวิจัย การพัฒนาและการศึกษาไปพร้อมๆกัน รวมทั้งเป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ ประชารัฐ ” ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นแนวทางขับเคลื่อนพร้อมมาตรการส่งเสริม สนับสนุนและการช่วยเหลือ SMEs เพื่อยกระดับไปสู่การสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์ ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ซึ่งมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป สิ่งทอ ฯลฯ ถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแรงผลักดันสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จนถึงในระดับประเทศ

 

เศรษฐกิจภูมิภาค