ของดีชุมชน

ต่อยอดงานวิจัยปลาส้มฟักสมุนไพรไร้ก้างของดีขึ้นชื่อเมืองพญาแล

13 ก.ย. 2561 15:35 น.
ชัยภูมิ-สร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านชาวประมงรอบบึงละหาน บึงขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย รุกต่อยอดเพิ่มคุณค่าทางอาหารประเภทปลาส้มของดีของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดชัยภูมิ มายาวนานสุดยอดโกอินเตอร์ไกล

             จ.ชัยภูมิ ผศ.ดร.ลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา พร้อมด้วย ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี นักวิชาการตัวแทนจากสถาบันราชภัฎชัยภูมิ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นตัวแทนกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุในตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กว่า 3 หมู่บ้าน เพื่อต่อยอดงานวิจัยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม ของดีของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดชัยภูมิ มายาวนานแต่โบราณ

          เพื่อให้มีศักยภาพในการร่วมกลุ่มของคนในชุมชน ที่ชาวบ้านในตำบลละหานส่วนใหญ่ ที่อยู่รอบบึงละหาน ใน.อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็นบึงขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย พื้นที่รอบบึงกว้างกว่า 18,500 ไร่ และเป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลานานาชนิดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพันธุ์ปลาประจำท้องถิ่นที่มีจำนวนมาก ทั้งปลาตะเพียน และปลากราย

    จึงเป็นแหล่งที่มาในการประกอบอาชีพหมู่บ้านชาวบ้านชาวประมงในจุดนี้ในพื้นที่หมู่บ้านรอบบึงละหาน ทั้งหมู่บ้านหนองไผ่งาม,บ้านหนองบัวบาน และบ้านท่ากอก ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำปลาส้มในชุมชนมายาวนานแต่โบราณ ในการทำปลาส้มไร้ก้าง จำหน่ายจนเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงติดตลาดโด่งดังไปทั่วประเทศและนานาชาติ เป็นของฝากขึ้นชื่อสุดยอดโอท็อป ของตำบลสร้างชื่อให้กับจังหวัดชัยภูมิมายาวนานด้วยเช่นกัน

            ซึ่งในแต่ละปี สามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดีมาต่อเนื่อง และในปัจจุบัน กลุ่มนักวิชาการ สถานศึกษา กลุ่มงานวิจัยจากสถาบันราชภัฎชัยภูมิ และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตปลาส้ม จำหน่ายในพื้นที่ ต่างก็ยังมีส่วนร่วมกันพัฒนาเพื่อช่วยกันต่อยอดให้สินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนที่นี่ ได้กระจายไปยังตลาดไปถึงกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดการตอบรับ และมีมาตรฐานสากลนานาชาติให้เกิดการยอมรับ อย่างมีศักยภาพ มีคุณค่าทางอาหารให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดในครั้งนี้

        ด้วยการเพิ่มคุณค่าทางอาหารทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มไร้ก้าง มาสู่การเสริมเป็นปลาส้มฟักสมุนไพรไร้ก้าง ให้เกิดความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้น และจะเป็นจุดเริ่มต่อยอดจากงานวิจัย ที่สามารถเข้าถึงขยายกลุ่มลูกค้าด้านอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพได้มากขึ้น

 

        โดยนายสำคัญ  ชัยมีแรง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวบาน ในฐานะตัวแทนกลุ่มอาชีพชาวบ้านชาวประมงบึงละหาน ที่ออกมาร่วมกันเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟักสมุนไพรไร้ก้าง ครั้งนี้ เปิดเผยว่า จากเดิมที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่นี่ มายาวนานหลายชั่วคน ในการทำปลาส้มจำหน่าย สร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนที่นี่มาได้เป็นอย่างดี ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำระบบการถนอมอาหารที่นี่มายาวนาน เมื่อเวลาจับปลามาได้จำนวนมาก ส่วนที่ตายหรือเหลือจากการจำหน่ายไม่หมด

ก็จะมีการนำมาทำเป็นปลาส้มเก็บไว้รับประทานในครอบครัว และจำหน่ายได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายปลาสดอีกทางด้วย และเป็นการช่วยให้เก็บไว้รับประทานในแต่ละครอบครัวได้นานมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ปลาที่เหลือมีราคามีคุณค่าทางอาหารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ที่เดิมมีเครื่องที่จะต้องนำมาประกอบไม่มาก และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในการต่อยอดงานวิจัยครั้งนี้ และเป็นหลักสูตรทางวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะมีการสืบทอดไปสู่การเรียนรู้ให้เป็นหลักสูตรสู่ชุมชนต่อไปได้อีกด้วย เพื่อไม่ให้เลื่อนหายไปมาได้จนปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ด้วยการนำสมุนไพรมาช่วยสร้างผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพได้เกินทางเลือกสู่ผู้บริโภคอีกทางเลือกได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วย

          ทั้งเนื้อปลากราย และปลาอื่นๆที่มีในชุมชนจำนวนมาก ก็ยังสามารถนำมาทำเป็นปลาส้มฟักสมุนไพรไร้ก้างได้เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ทั้งปลานิล ก็ยังสามารถนำมาทำได้ด้วย ด้วยวิธีการคร่าวๆ ใส่เกลือ ขิง กระเทียม ข้าวฮางงอกหุงสุก จุดนี้ที่มีเข้ามาเพิ่มเติม เมื่อวัดคุณค่าทางอาหารออกมาสามารถตอบโจทย์งานวิจัย ยังมีคุณค่าทางอาหารที่เพิ่มมากขึ้นอีกจำนวนมากได้อย่างดีตามมาอีกเป็นจำนวนมากได้อีกด้วย ที่มีการจดสูตรสัดส่วนเครื่องประกอบต่างๆอย่างลงตัวที่สุดในครั้งนี้ด้วย และมีการนำเสนอส่งตรวจผลงานวิจัยที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารทางเลือกสุขภาพได้เป็นอย่างดีมากขึ้นด้วยในครั้งนี้ ตามมาอีกจำนวนมากได้อีกด้วย

         รวมทั้งการทำรูปแบบเพิ่มคุณภาพเพ็กเกจของผลิตภัณฑ์ ที่มีหน้าตาเกิดความสวยงาม ดูน่ารับประทาน และคงทน ในการขนส่งไปจำหน่ายส่งต่อให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในครั้งนี้อย่างลงตัวได้อีกด้วย

          ซึ่งต้องบอกว่าสูตรปลาส้มฟักสมุนไพรไร้ก้าง ของดีขึ้นชื่อของชาวตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ครั้งนี้ได้เกิดการต่อยอดจากการวิจัยสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี และเกิดการตอบรับจากลูกค้าไปยังลูกค้าได้ให้ความสนใจเกิดความหลากหลายกระจายไปจำหน่ายยังทั่วประเทศและยังสามารถส่งออกได้มากขึ้นเป็นอย่างดีเพิ่มมากขึ้นด้วย

และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนในวันนี้ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งครั้งนี้หากลูกค้าผู้บริโภคที่สนใจสั่งอาหารปลาส้มฟักสมุนไพรไร้ก้าง ของดีขึ้นขึ้นประจำจ.ชัยภูมิในครั้งนี้ ก็สามารถติดต่อไปสอบถามโดยตรงยังตัวแทนกลุ่มชาวบ้านทั้งที่หมู่บ้านหนองบัวบานได้ที่ 089-9831827 กลุ่มชาวบ้านท่ากอก ได้ที่ 088-4763539 และที่กลุ่มชาวบ้านหนองไผ่งาม ได้ที่ 088-3730211เพื่อสอบถามรายละเอียด ราคาการจัดส่งหรือจะติดต่อรับไปจำหน่ายต่อได้อีกทางในครั้งนี้ได้

 

 

ของดีชุมชน