ประชาสัมพันธ์

เทสโก้โลตัส จับมือ 'โคนมวาริชภูมิ' ผลิตนมกล่อง UHT

13 ก.ย. 2561 17:15 น.
สกลนคร- องคมนตรี เปิดหลักสูตร เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล ด้านภาคเอกชน 'เทโก้โลตัส' หนุน 'มอบเงิน 3 ล้าน ' ต่อยอดโครงการฯ พร้อมเซ็น MOU รับซื้อน้ำนมดิบ 'สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ' จ.สกลนคร ผลิตนมยูเอชที 1 ล้านกล่องต่อปี

          ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ‘เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล’  พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

          ซึ่งโครงการดังกล่าว มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ  งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ให้กับกลุ่มเยาวชนโดยการปลูกต้นไม้ลงในใจก่อน  แล้วเริ่มต่อยอดส่งเสริมให้ตัวบุคคลปลูกป่าไม้ลงผืนดิน  เพื่อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะรักษ์และใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และหันมาปลูกและดูแลป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในที่ที่เขาอาศัยอยู่ตลอดไป  ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 300 คน โอกาสนี้ ผู้บริหารเทสโก้โลตัส ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบเงิน 3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

       จากนั้น พลเอก สุรยทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางไปที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด  บ้านป่าโจด ตำบลค้อเขียว  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ ผู้นำเกษตรกรจากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และ จังหวัดสกลนคร ในการรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงเพื่อผลิตนม UHT ภายใต้แบรนด์ “เทสโก้” หนึ่งในโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ  


         นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติสัย ประธานกรรมการบริหาร  เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ให้ความสำคัญกับชุมชน และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตให้ได้น้ำนมดิบในปริมาณที่ต้องการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการผลิตในเชิงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้ง GMP , HACCP หรือ มาตรฐานกลุ่มเทสโก้ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร โดยตั้งเป้ารับซื้อนม UHT จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เพื่อผลิตเป็นนมกล่อง ประมาณ 1 ล้านกล่องต่อปี เป็นการลดปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบที่เหลือจากการแปรรูปในราคาขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา ด้วยตลาดรองรับการขายที่แน่นอน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทย  สร้างรายได้มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึงได้ทุกวัน

ประชาสัมพันธ์