ท่องเที่ยว

สวนสัตว์โคราช โชว์ " เป็ดก่า " นกเป็ดน้ำใกล้สูญพันธุ์

14 ก.ย. 2561 17:15 น.
นครราชสีมา- " เป็ดก่า " เป็นนกในวงศ์ Anatidae ชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ถือเป็นสัตว์ปีกชนิดจำพวกเป็ด อยู่ในวงศ์นกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง คล้ายเป็ดเทศ ถือเป็นเป็ดป่าที่หายาก และเพาะขยายพันธุ์ได้ยากชนิดหนึ่ง ปัจจุบันในระดับโลกคือใกล้สูญพันธุ์ ประชากรอาจมีไม่ถึง 1 พันตัว และถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 

         เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 14 กันยายน ที่สวนสัตว์นครราชสีมา นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการโลกการเรียนรู้แห่งใหม่ Siam Amazoncar Route 4 ส่วนแสดงกลุ่มนกน้ำแห่งใหม่ “ เป็ดก่า เป็ดป่า ผู้ลึกลับ ” โดยมีเป็ดก่าวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 6 ตัว แยกเป็นตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว พร้อมทีมคีปเปอร์ (Keeper) หรือผู้ดูแลสัตว์ คอยเป็นมัคคุเทศก์ แนะนำข้อมูลของสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และชมสัตว์อย่างสนุกสนาน
 

  

        นายเทวินทร์ ฯ ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า เป็นหนึ่งในผลงานทางด้านวิชาการของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ได้รับงบประมาณให้ทำการศึกษาพฤติกรรมและเพาะขยายพันธุ์เป็ดก่า ในกรงเลี้ยง เมื่อปี พ.ศ.2558 -2560 จนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีลูกเป็ดก่าเกิดใหม่ 1 ตัว รวมเป็น 7 ตัว เพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์หายากในด้าน เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปพันธุ์สัตว์ ไปสู่การสร้างมูลค่า (EVM) ของผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการแก่สาธารณชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

          “เป็ดก่า” เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง จำพวกเป็ด อยู่ในวงศ์นกเป็ดน้ำจัดเป็นเป็ดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง คล้ายเป็ดเทศ มีลักษณะเด่นคือ หัวและลำคอตอนบนสีขาว มีจุดกระดำกระด่างสีดำ สีของลำตัวเป็นสีน้ำตาลเหลือบเขียว มีขนเป็นปื้นขาวตรงหัวไหล่เป็นลักษณะเด่น มีรูปร่างเทอะทะ ปีกกว้าง ขาสั้น เพศผู้มีม่านตาสีสดใสเป็นสีเหลืองส้ม เพศเมียมีม่านตาสีน้ำตาลเข้ม จะงอยปากสีเหลืองเข้มหรือสีส้ม มีประดำเป็นหย่อม ๆ มีความสามารถในการบินทะลุแนวไม้ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว ทำรังในโพรงต้นไม้ เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศอินเดีย , บังกลาเทศ, เนปาล, พม่า, ไทย จนถึงหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในประเทศไทย พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นนกในวงศ์ Anatidae ชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ถือเป็นเป็ดป่าที่หายาก และเพาะขยายพันธุ์ได้ยากชนิดหนึ่ง ปัจจุบันในระดับโลกคือใกล้สูญพันธุ์ ประชากรอาจมีไม่ถึง 1 พันตัว และถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

ท่องเที่ยว