พณ.เปิดตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย

14 ก.ย. 2561 17:55 น.
จ.เลย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดแถลงข่าวตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย ( Loei The Best) ยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการยื่นขอใช้ตราฯดังกล่าวนี้แล้วจำนวน 73 ราย 173 สินค้า

เมื่อเวลา 15.00น.วันที่ 14 ก.ย.2561 ณ หอประชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย นายโสภณ   สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วย น.ส.สิการย์  เฟื้องฟุ้ง  พาณิชย์จังหวัดเลย  เปิดการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย( Loei  The Best)  ซึ่งงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งการในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนเทคโนโลยี่ นวัตกรรมผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดของผู้ประกอบการ SME และ Start up จ.เลย  สู่ Thaailand 4.0  ในปีงบประมาณ 2561  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้ประกอบการ  ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมด้านการตลาดเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ      ตลอดจนด้านการประชาสัมพันธ์อีกด้วย

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย  มีผู้ประกอบการยื่นขอใช้ตราฯดังกล่าวนี้แล้วจำนวน  73 ราย 173 สินค้า    ส่วนการออกแบบตราสัญลักษณ์นั้นมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคี่ 4v เป็นผู้ออกแบบ เมื่อ 29 มี.ค.53  เป็นรูปหน้ากากผีตาโขน พร้อมอักษร Loei  The Best  วงกลมล้อมรอบ  สื่อถึงตำนานงานบุญประเพณี ความมีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆทั้งภูเขา ท้องฟ้า อากาศที่บริสุทธิ์และสิ่งที่ดีที่สุด คณะกกบริหารตราสัญลักษณ์มติจากการประชุมเมื่อ 15 ส.ค.61 พิจารณาอนุมัติให้ใช้ตราฯจำนวน 9 ราย 15 ชนิดสินค้า ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี, สบู่สมุนไพรบัวคำ, สวนวันดี, กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายไทดำ ,กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย, ไร่ภูผาสัก , อภิชาตหน้ากากผีตาโขน,  วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองนาป่าหนาด ,กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย,

เศรษฐกิจภูมิภาค