ศรีสะเกษพระครูผู้นำแห่งจิตวิญญาณคนไทยเชื้อสายเขมรโบราณนำชาวบ้านร่วม200คนสร้างถนนสามัคคีในหมู่คณะ

15 ก.ย. 2561 13:50 น.
ด้วยเส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบลห้วยใต้ เชื่อมต่ออำเภอภขุขันธ์ มีประชาชนต้องใช้เส้นทางร่วม15หมู่บ้านพื้นที่ตำบลห้วยใต้ ตำโสน(สะ-โหน) ต้องใช้เส้นทางการไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนกับตัวอำเภอในการขนสินค้าในด้านการเกษตรเข้าไปขายที่ตลาด ตลอดการใช้เส้นทางเพื่อการสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชน การติดต่อราชการ ไปเรียนหนังสือของบุตรหลาน แต่เส้นทางกลับพัง เป็นหลุม เป็นบ่อ ขรุขระประดุจผิวพระจันทร์ ไร้การเหลียวแลจากหน่วยงานทางรัฐ ยิ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อจากเส้นทางหลัก ด้วยแล้วหาเจ้าภาพหลักไม่มีเลย ประชาชนต้องรับเคราะห์กรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนที่เต็มด้วยหลุมอุกาบาต ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน ยากแก่การประเมินต่อความสูญเสีย ทางพระครูผู้นำแห่งจิตวิญญาณคนไทยเชื้อสายเขมรโบราณ ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตสรรพสัตว์จึงระดมชาวบ้านร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตขึ้น

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่15กันยายน2561 ที่บริเวณปั๊มนน้ำมันเอสโซ่ แยกทางเข้าบ้านแขว (ขะ – แหว) ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากเส้นทางหลักสายขุขันธ์ –บ้านกันแตสระรุน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 3 – 4  เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้าน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ระยะทางประมาณ 40 – เมตร ต่างคนต่างหาว่าธุระไม่ใช่ โยนกลองกัน ไม่ยอมมีใครรับเป็นเจ้าภาพ ปล่อยให้ถนนชำรุดทรุดโทรมมาร่วม10 -12 ปี เต็มไปด้วยหลุม บ่อ ขรุขระ ประดุจโลกพระจันทร์ ประชาชน เด็ก นักเรียน จากบ้านสมบูรณ์ บ้านแขว บ้านตามตุม บ้านตากรู๊ด บ้านชำเจริญ บ้านใหม่ บ้านตาตุมตะวันตก บ้านแดง บ้านโสน บ้านอาวอย  ที่ใช้สัญจรไปมาเส้นทางดังกล่าวเกิดอุบัติบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส ตลอดถึงแก่ชีวิตหลายรายด้วยพื้นผิวจราจรถนนไร้การเหลียวแลนั่นเอง 

 

 

             พระครูประโชติ สุนทรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ้านแขว ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตผู้คน ที่เป็นเพื่อนมนุษย์โลก ต้องตกระกำลำบากของประชาชน ในการเดินทางด้วยการใช้รถ ใช้ถนน  บนเส้นทางขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ สื่อสู่ความมรณะที่ไม่อาจคาดฝัน ของชีวิตผู้คน จึงมีกุศโลบายขอบิณฑบาตรงบประมาณจากศิษยานุศิษย์ ตามกำลังศรัทธา อาทิ หิน ปูน ทราย เครื่องจักร ปุ้งกี๋ จอบ เสียม ค้อน พลั่ว ถังผสมปูน บ้างก็คอยเป็นแผนกเสบียงด้านอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดการขอกำลังแรงงาน แรงกาย แรงศรัทธา ชาวบ้านชุมชนคนไทยเชื้อสายเขมรโบราณ ร่วม 200 คน ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 40 เมตร ความหนา 4 เซนติเมตร บ้างก็ขนทราย แบกปูน ตีเหล็กแบบ ผสมปูน วางเหล็กวายเมด ระดมช่วยกันคนละไม้ คนละมือ แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีกันเทคอนกรีตถนนขรุขระ เนรมิตร่วมกันเป็นเส้นทางทางแห่งความรัก ความปรองดอง ความสามัคคีของหมู่คณะ  ด้วยความเป็นผู้นำของพระครูผู้นำแห่งจิต และวิญญาณ  ไม่ง้องบประมาณของรัฐ ของแผ่นดินแต่อย่างใด สามารถสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่าร่วม 200,000 บาท 

 

                                                  

     การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน  คนไทยเชื้อสายเขมรโบราณที่มีความเลื่อมใส่ศรัธาต่อพระครูประโชติ สุนทรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ้านแขว ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษที่เป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณในการสร้างคุณงามความดี

 

วิถีชุมชน