มหาสารคาม จัดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์  ลดค่าครองชีพ"

15 ก.ย. 2561 17:37 น.
มหาสารคาม-ขอเชิญชวนคนไทย ช่วยสินค้าสหกรณ์ไทย งานมหกรรม ลดค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2561 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ สนับสนุนสินค้าเกษตรกร

           จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนภาคอีสานขอเชิญชวนคนไทย ช่วยสินค้าสหกรณ์ไทย  ในจัดงานมหกรรม ลดค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 20-924 กันยายน 2561 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้เกษตรกร สนับสนุนสินค้าเกษตรกร

          วันที่ 15กันยายน 2561 เวลา 14.30 น . ที่ห้องประชุมสหกรณ์ นายวิทยา  มากปาน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ  นายสหนณ  ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   หอการค้า ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์  ลดค่าครองชีพ” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยให้สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต  แปรรูป และจำหน่ายสินค้าคุณภาพ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-24กันยายน  2561 ณ  ลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์

         นายวิทยา มากปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า   จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหอการค้า ทั้งภาคประชารัฐ ได้จัดมหกรรมสินค้าเกษตรทั้ง 4 ภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์กลางจัดมหหรรมสินค้า 4 ภาค โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า กว่า 50 บูท ประกอบด้วยสหกรณ์จากทั่วประเทศ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และสินค้าในเครือข่ายกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและเครื่อข่ายการกระจายสินค้าสหกรณ์  ให้การสนับสนุนความร่วมมือผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานและสินค้าสกรณ์  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ ข้าวสารตักสิลา ร่วมกับสยามแม็คโค บูรณาการกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สหกรณ์การเกษตรบรบือจำกัด ส่งเสริมให้ข่าวสารสหกรณ์ ข้าวสารตักสิลามีปริมาณขายต่อเนื่องเดือนละตันต่อเดือน เป็นการบูรณาการการทำงารร่วมกันอย่างต่อเนื่องในรูปแบบภาคีเครื่อข่ายประชารัฐ นอกจากนี้ยังนำผลงานวิจัยข้าวควบคุมน้ำตาลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อข้าวสารตักสิลาพลัส

       นายสหนณ  ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการมหกรรมสินค้า 2561 เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลไม้คุณภาพของสหกรณ์  และเครื่อข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต กับสหกรณ์นอกภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน หอการค้าจังหวัด  พาณิชย์มหาสารคาม และนักธุรกิจท้องถิ่น  อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น ให้มีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้เป็นที่พึ่งของชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีสินค้าหลากหลายจากทุกภาคในประเทศเช่นผลไม้สด ลองกอง เงาะ อาหารทะเล เครื่องประดับไข่มุกจากศูนย์กระจายสินค้าสุราษฏร์ธานี อาหารพื้นเมืองจากภาคเหนือ อาหารแปรรูปผลไม้  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ได้มีโอกาสเพิ่มรายได้และเชื่อมโยงเครื่อข่ายภาคสหกรณ์และภาคเอกชน ภายในงานยังมีกิจกรรมสามธิตได้แก่การทำมันเบอรรี่ การทำชาใบหม่อน การปั้นหม้อ การทอเสื่อ การจักสานไม้ไผ่ และกิจกรรมสหหหกรณ์สอนอาชีพการทำสบู่จากรังไหม การทำลูกประคบสมุนไพร การทำผ้าย้อมคราบ การทำหมูฝอยและกล้วยฉาบโดยสมาชิกสหรกรณ์  โดยมีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00 น .เป็นต้นไป และศิลปิน หมอลำใจเกินร้อย  บอย ศิริชัย

เศรษฐกิจภูมิภาค