"ผู้ว่าชัยภูมิ"ปล่อยแถว ปั่นชมเมืองพญาแลกระตุ้นท่องเที่ยว

16 ก.ย. 2561 13:35 น.
ชัยภูมิ-ผู้ว่าชัยภูมิปล่อยแถวเดินหน้าจัดปั่นจักรยานกระตุ้นท่องเที่ยว เตรียมชวนนักปั่นสีเขียวเที่ยววิถีชมเมืองพญาแลในสนามแรกวันนี้ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำในทุกเดือนให้มากขึ้น

เมื่อวันที่  16 ก.ย.2561  ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเปิดงานปล่อยขบวนการแข่งขันปั่นรถจักรยานเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆใน จ.ชัยภูมิ  ในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ที่ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ในงาน TOUR OF NAKHONCHAIBURIN “ปั่นสีเขียว...เที่ยววิถีชัยภูมิ ที่ครั้งนี้จังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ให้กับนักปั่นที่สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมงานครั้งนี้ ที่จะเปิดเส้นทางให้กับนักปั่นเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ในระยะทางกว่า 33 กิโลเมตร  จุดเริ่ม START ที่หน้าสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  ต่อไปที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ในชุมชนหนองปลาเฒ่า จุดศูนย์รวมหลักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ชาวชัยภูมิทั้งจังหวัดให้เคารพสูงสุดในจังหวัด เพื่อกราบไหว้ขอพรก่อน

ที่ขบวนนักปั่นทั้งหมดจะเดินปั่นต่อไปที่ ปรางกู่ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ต่อไปที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านต่อไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ไปจนถึงจุดสุดท้ายเส้นทางที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัด รวมระยะทางทั้งหมดครั้งนี้กว่า 33 กม. เพื่อทำพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ เป็นเสร็จพิธี

 

ซึ่งครั้งนี้นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผุ้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งนี้ ซึ่งจากนี้ไปกิจกรรมชวนปั่นจักรยานเที่ยววิถีชัยภูมิ จะมีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ยังมีเส้นทางปั่นชวนท่องเที่ยวอีกในทุกอำเภอมากกว่า 16 อำเภอ จำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ จึงอยากให้มีกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกเดือนจากนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วย

วิถีชุมชน