รมว.คมนาคมตรวจพื้นที่เลย-ชงครม.ขอ 1.2พันล้าน

16 ก.ย. 2561 15:07 น.
รมว.คมนาคมตรวจราชการพื้นที่เลย ตรวจถนน -เส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร การบิน พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์-เลย เพื่อเสนอโครงการพัฒนาด้านคมนาคมต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสการเปิดประชุม ครม.สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ย. 61

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ก.ย.261 ณ แขวงการทางเลยที่ 1 ศูนย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนามคม  พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนารี ปลัดกระทรวงคมนาคม,นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจราชการด้านการคมนาคม มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้ารายงานข้อมูลจำนวนมาก ทั้งนี้ตลอด 2 วันที่ผ่านมาคณะเดินทางด้วยรถยนต์ตรวจ สำรวจถนนสายต่างๆ รวมทั้งตรวจศูนย์บริการประชาชนของแขวงการนทางเลยที่ 1 ด้วย(กม. 0) เพื่อตรวจความพร้อม ความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้ง ไบร์ทบล็อคที่ทำขึ้นที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นจุดแรกเป็นการทดลอง และทำขึ้นที่ จ.เลย 7 จุดเป็นการใช้จริง ป้องกันรถยนต์ชนกับรถจักรยานและจักรยานยนต์   ตรวจท่าอากาศยานเลย อีกด้วย

  การประชุมได้พิจารณาข้อมูล เหตุผลความจำเป็นทั้ง 13 โครงการตลอดจนระยะ ระยะเวลา และงบประมาณดำเนินการของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อนำเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นที่ จ.เพชรบูรณ์ในวันที่ 18 ก.ย.2561 นี้  

ในส่วนของ จ.เลย ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวม 12,000 ล้านบาท .จำนวนนี้เป็นงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการคมนาคมทางอากาศและทางบก 7,500 ล้านบาท  เช่น ที่ประชุมเห็นด้วยกับโรงการสร้างถนน 4 เลนจาก อ.หล่มสัก-จ.เพชรบูรณ์อ.เมือง จ.เลย ระยะทาง 130 กม.ซึ่งเห็นควรอนุมติในครั้งนี้ 20 กม.สร้างขึ้นบริเวณ ต.ร่องจิก ต.หนองบัวและ ต.สานตม อ.ภูเรือ  เป็นโครงการแรกในปี 2563     เพราะมีรถยนต์วิ่งผ่าน 4-6,000 คันต่อวันในปัจจุบัน  สำหรับทางอากาศยานเลยที่ขอรับการสนับสนุนปรับปรุงให้มีทางวิ่ง 45X2100 เมตร ขยายอาคารที่พักรองรับได้ 300 คนต่อชั่วโมง หรือ 864,000 คน จากเดิม 432,000 คนต่อปี ซื้อที่ดินเพิ่ม 428ไร่ 

     อาคารรองรับ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี จากเดิม 300 คนต่อชั่วโมง  รวมทั้งลานจอดรถยนต์ใหม่ รองรับ 300 คัน จากเดิม 100 คัน และลานจอดอากาศยานใหม่ รองรับ B737 ได้ 10 ลำ จากเดิม 4 ลำ   ที่ประชุมเห็นด้วยงบประมาณปี 2563 จัดซื้อที่ดิน 428 ไร่ ให้สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ และหลุมจอด 

                                                                                                                                 

เศรษฐกิจภูมิภาค