วิถีชุมชน

เปิดแล้ว!! ศูนย์เรียนรู้"ฮูปแต้มฯ"บริการนักท่องเที่ยว

17 ก.ย. 2561 15:55 น.
มหาสารคม - เปิดศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านฮูปแต้ม หรือ ภาพจิตกรรมฝาผนังอายุกว่า 150 ปีของชาวดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พร้อมเปิดให้ข้อมูลความรู้เรื่องฮูปแต้มประวัติความเป็นมา ผ่านเรื่องราวให้ผู้สนใจได้เรียนรู้โดยนักสื่อสารสร้างสรรค์มัคคุเทศก์น้อย แถมยังมีบริการจัดอาหารพาแลงและบริการที่พักแบบโฮมสเตย์อีกด้วย

 

 

                                                                                                                                                             ภาพกระซิบรักที่สิมวัดโพธาราม 

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ที่ศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ได้มีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง  โดยมีนายกำธร วิเชฎฐพงศ์ นายอำเภอนาดูน  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีชาวชุมชนดงบังกว่า 100 คนร่วมในพิธีด้วย โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากมีชาวบ้านนำสิ่งของที่เป็นของดีของชาวชุมชนมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งผ้าไหม กระเป๋าผ้า ข้าวหอมมะลิ มะนาว มะกรูด ข้าวจี่ ข้าวปุ้นจี่ ปลาร้าบอง และอื่น ๆ อีกมากมาย 

                                            นางสมหวัง ปฏิเวชวัฒนางกูร ประธานศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง 

 

นางสมหวัง  ปฏิเวชวัฒนางกูร  ประธานศูนย์การเรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิมิปัญญาดงบัง  เปิดเผยว่า ตำบลดงบังเป็นชุมชนที่มีประวัติศาตร์ยาวนานมากว่า 200 ปี เป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาฝนังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานอันทรงคุณค่า คือจิตรกรรม ฮูปแต้ม ที่สิมวัดป่าเรไรย์ บ้านหนองพอก และวัดโพธารามบ้านดงบัง ในเนื้อหาของฮูปแต้มประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ภาพพระมาลัย(นรก สวรรค์) ภาพนิทานพื้นบ้าน พระลักพระลาม เรื่องสินไซ(สังข์ศิลป์ชัย) ซึ่งชาวตำบลดงบังได้ร่วมกับเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุุขภาพ(สสส.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนดงบัง ผู้นำชุมชนบ้านดงบัง  พร้อมภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันทำโครงการศึกษาฮูปแต้ม ประวัติความเป็นมาของชุมชน ของดีชุมชน แล้วนำมาบอกเล่าเพื่อให้เกิดความภูมิใจแก่ชาวชุมชน ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีหลากหลาย จนกระทั่งมาเป็นงานเปิดศูนย์เรียนรู้และโชว์ของดีของชาวชุมชนในวันนี้ 

นายสุทน บังสี รองนายกอบต.ดงบัง (เสื้อน้ำเงิน) นำนายกำธร วิเชฎฐพงศ์ นายอำเภอนาดูน  ชมศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง 

ด้านนายกำธร วิเชฎฐพงศ์ นายอำเภอนาดูน  กล่าวว่า  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในครั้งนี้นั้น เพราะบ้านดงบ้านมีความสำคัญมาก มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังของวัดทั้ง 2 แห่งเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละคนสงสัยและสนใจว่า รูปภาพต่าง ๆ มีความเป็นมาอย่างไร เป็นเรื่องอะไร  จึงได้มีการสืบค้นข้อมูล และนำข้อมูลมาจัดแสดงที่ศูนย์แห่งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภาคีเครื่อข่าย เพื่อทำให้เกิดการนำเอาความรู้มาจัดแสดงและส่งต่อให้ผู้สนใจ 

"ในขณะเดียวกันนั้นทางรัฐบาลมีนโยบายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  การทำให้พื้นที่แต่ละชุมชนซึ่งมีของดีของตนเอง นำออกมาจำหน่าย เช่น ผ้าไหมโดยใช้ลายฮูปแต้มบนฝาผนังทอลงผืนผ้า  กระเป๋าผ้าฝ้าย ผ้าไหม โดย มียี่ห้อสินค้าของชุมชนคือ  “ ฮักแพงฮูปแต้มดงบัง”   ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งนำมาก่อให้เกิดรายได้  ซึ่งเรียกว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชน ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปและให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมฮูปแต้มอีกด้วย"นายกำธร กล่าว 

 

 

                                                                   มัคคุเทศก์น้อยของชาวชุมชนดงบัง 

 

สำหรับศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบังแห่งนี้ เปิดให้บริการแก่ผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยตั้งอยู่ในวัดโพธาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยได้นำเสนอประวัติความเป็นมาของชุมชน อธิบายภาพฮูปแต้มของผนังสิม หรือ โบสถ์วัดโพธารามในแต่ละด้าน นอกจากนั้นยังมีรายชื่อคณะกรรมการและมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ติดอยู่เพื่อสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และนอกจากนี้ชาวชุมชนดงบังยังมีบริการการท่องเที่ยว ด้วยการจัดบริการอาหารพาแลง และที่พักแบบโฮมสเตย์อีกด้วย ใครสนใจติดต่อ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้คือ นางสมหวัง ปฏฺิเวชวัฒนางกูร ได้ที่เบอร์ 085-7585251 

 

                                                                                                                                                                 สินค้าชุมชนชาวดงบัง 

                                                                                                                                                  ข้าวปุ้นจี่ หรือ แป้งขนมจีนย่าง อาหารโบราณที่หาทานไม่ได้ง่ายนัก 

 

tags :

วิถีชุมชน