รวมพลตัวแทนคนเกิดทั้ง 7 วัน ปั่นจักรยานไหว้พระธาตุ

17 ก.ย. 2561 19:09 น.
นครพนม - กิจกรรม'วิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด' กลุ่มตัวแทนคนเกิดทั้ง 7 วัน ปั่นจักรยานไหว้ 8 พระธาตุ ส่งมอบธงหลังจบทริป

     วันที่ 17 ก.ย.61 เวลา 12.00 น. บริเวณลานพนมนาคา พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายตระกูล อานัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม รอต้อนรับกลุ่มนักปั่นจักรยาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรม กลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชา 8 พระธาตุประจำวันเกิด  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันจัดขึ้น


     ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ใน งานเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ 9-17 ก.ย.  เป็นการรวมพลคนวันเกิดต่างๆทั้ง 7 วันเกิด  ให้เดินทางมากราบไหว้สักการะขอพร บูชาพระธาตุ เสริมสิริมงคล โดยปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพไปไหว้แต่ละพระธาตุ โดยวันที่ 10 ก.ย. นัดกลุ่มนักปั่นน่องเหล็กรวมตัวกันที่วัดมหาธาตุ พระธาตุประจำผู้เกิดวันเสาร์ ก่อนจะมอบธงฉลองเมือง 232 ปี แก่หัวหน้าทีม ไปยังวัดพระธาตุศรีคูณ ประจำผู้เกิดวันอังคาร โดยแต่ละวันนักปั่นจะนอนค้างแรมรวมกันที่วัด ที่มีพระธาตุประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่ และจะร่วมกัน    CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     

           นายตระกูลฯเผยว่า จังหวัดนครพนมมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ     วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพระธาตุพนม  และพระธาตุบริวาร ประจำวันเกิดทั้ง 8 พระธาตุ อันเป็นปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่บรรพกาล เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ  ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวมานมัสการและเยี่ยมชมอยู่เสมอ จึงถือเป็นความโดดเด่น และเป็นจุดขายที่สำคัญของจังหวัดนครพนมมาตลอด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด ระหว่างวันที่ 10-17 ก.ย.  ซึ่งการจัดกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด ครั้งนี้ ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

 

      ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัด สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละชนเผ่าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง “วันนี้ตัวแทนคนเกิดทั้ง 7 วัน ได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสมบูรณ์ ผมจึงมารอรับธงสัญลักษณ์ฉลองเมืองนครพนม 232 ปี”นายตระกูลกล่าว

กีฬา