ภาคประชาสังคม

ศรีสะเกษเปิดงาน"วันประมงฯ"ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำ

18 ก.ย. 2561 13:15 น.
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานวันประมงแห่งชาติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายากลงสู่แหลงน้ำ กว่า 500,000 ตัว และรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายศุภกิตติ์ ใส่กระจ่าง ประมงจังหวัดศรีสะเกษ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชโองการ ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้น เมื่อวันที่  21 กันยายน 2469 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกรมการประมง และกรมประมง และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ที่สนประทัยในกิจการเพาะสัตว์น้ำ  และกิจกรรมประกอบไปด้วย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายากลงสู่แหล่งน้ำ การจัดนิทรรศการความรู้ด้านประมง การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฆ์ประมง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งใน การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์สืบไป ทั้งนี้ยังได้ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ  โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้

 

 

 

 

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อกิจการด้านการประมงไทย นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมให้มากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่ และสามารถนำทรัพยากรสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

 

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม