กสทช.ติวเข้ม!! ร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

18 ก.ย. 2561 15:55 น.
นครราชสีมา- กสทช.ติวเข้มร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมเขตอีสานตอนล่าง ให้เข้าใจการปฏิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคม

 

 

ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอัศวิน  มุ่งคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผอ.กสทช.) ภาค 2 พร้อมนายมงคล  ฉัตรเวทิน ผอ.กสทช.เขต 23 นครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดการสัมมนาร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 3

โดยมีผู้ประกอบการ ผู้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมและเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับฟังการชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) วิทยุคมนาคม พ.ศ 2498 และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับชมรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบอกรับเป็นสมาชิก จากนั้นเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัย

 

นายอัศวิน ฯ ผอ.กสทช.ภาค 2 เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ขายหรือผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์การ อนุญาต การกำกับดูแลสำหรับการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้รวมถึงรับฟังปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ได้มีการประกาศใช้ว่ามีข้อขัดข้องหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติของร้านค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคมและ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ในอนาคต

คุณภาพชีวิต