ศรีสะเกษ มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน

18 ก.ย. 2561 17:40 น.
ศรีสะเกษ-ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ มอบหนังสืออนุญาตในที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ในรูปของสหกรณ์การเกษตร ตามนโยบาลรัฐ จำนวน 517 แปลง 410 ราย

          วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่หอประชุมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชาย ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตในที่ดินสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ในรูปของสหกรณ์การเกษตร แก่สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด ได้แก่ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านสังกัล สาธารณประโยชน์, ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมชนภูมิตำรวจ และที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านน้อย  - ใจดี ตำบลห้วยใต้ และตำบลศรีสำราญ อำเภอขุขันธ์ โดยมีเกษตรกรชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน 517 แปลง 410 ราย โดยวันนี้ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการส่งมอบหนังสืออนุญาตในที่ดินสาธารณประโยชน์รวม 4 แปลง เพื่อให้องค์กรดังกล่าวได้นำไปจัดสรรแยกแปลงมอบกรรมสิทธิ์ในสิทธิ์ทำกินไปตลอดยังลูกหลานเป็นมรดก ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน ขายกรรมสิทธิ์ ขายโอนให้ใครอย่างผิดกฎหมายในทุกกรณี แต่อนุญาตให้จัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในโครงการการรวมกลุ่มสหกรณ์ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ที่ดินดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของดิน คุณภาพของผลผลิตพืชผล และคุณภาพชีวิต

 

 

 

 

         นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร ชาวบ้านทุกคน ที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตในที่ดินสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน ทั้ง 517 แปลง ใน 410 ราย ซึ่งที่ดินในประเทศไทยทุกวันนี้หายากขึ้นทุกวัน เพราะความเจริญทางวัตถุทำให้ป่าที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกหมดไป และทำให้ทุกคนได้มีความรัก หวงแหนพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วนพื้นที่ป่าที่หมดสภาพป่า และได้มีการเข้าทำประโยชน์กันมานานเช่นที่ดินที่มอบในครั้งนี้ ก็หวังว่าจะทำให้ชีวิตของทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ ได้มีการพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพทั้งต่อตนเอง ต่อผู้บริโภค เพราะจากนี้ที่ดินที่จะมีการมอบเช่นนี้ ก็คงจะไม่มีอีกแล้ว จึงขอย้ำให้มีการรักษาที่ดินที่ได้รับสิทธิ์ไป ได้รักษาไว้ส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะหากนำไปขายก็คงจะหมดที่ดิน และผิดกฎหมาย ผิดเจตนารมย์ของที่ดิน ผิดนโยบายของรัฐบาลด้วย

 

 

 

คุณภาพชีวิต