เร่งทำแนวป้องกันตลิ่งน้ำชีพัง!!-หวั่นยางนาอายุกว่า 300 ปีโค่น

19 ก.ย. 2561 12:10 น.
ขอนแก่น- ชาวบ้านระดมกำลังทำแนวป้องกันตลิ่งน้ำชี หลังน้ำกัดเซาะตลิ่งพังหวั่นต้นยางนาอายุกว่า 300 ปี โค่น พบเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"

        พระสงฆ์ ชาวบ้านและภาคเอกชน ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันตลิ่งป้องกันการกัดเซาะของลำน้ำชี ที่วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม  ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท เพราะกังวลว่าต้นยางนาอายุกว่า  300 ปี จะโค่นลง  ที่ผ่านมานายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น เร่งหามาตราการอนุรักษ์ต้นยางนาอายุกว่า 300  ปี ซึ่งเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ใน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น หลังถูกกระแสน้ำชีกัดเซาะตลิ่งเสี่ยงโค่นล้ม เบื้องต้นแนะนำให้ชุมชนทำแนวกั้นตลิ่งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว

            ด้านนายประสิทธิ์  หวานเสร็จ  วิศวกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กรมทรัพยากรน้ำ  กล่าวว่า   ในวันพรุ่งนี้จะนำเครื่องมืออิเลคทรอนิคไปวัดความลึกของลำน้ำและภาพตัดขวางลำน้ำที่ดินสไลด์ลงมานำมาออกแบบแนวกั้นตลิ่งชั่วคราว  เพื่อจะรักษาต้นยางนาอายุกว่า 300 ปีต้นนี้ไว้ให้ถึงลูกหลาน

            “สำหรับความสำคัญของยางนาต้นนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  เพราะสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1  ได้มาประทับแรมที่บริเวณนี้   และเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”  จำนวน 2 ต้น  ประกอบด้วย ต้นยางนา อายุ 300 ปี อยู่ที่วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท และ ต้นมะเดื่อกวาง (หรือต้นไฮหิน) อายุประมาณ 260-270 ปี อยู่ที่บริเวณป่าชุมชนบ้าน หัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน  จึงต้องอนุรักเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลาน”นายประสิทธิ์  กล่าว   

 

 

คุณภาพชีวิต