วิถีชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป ที่ปราสาทขอมพันปี

19 ก.ย. 2561 15:26 น.
ศรีสะเกษ- จังหวัดศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้านโอทอป บนผืนแผ่นดินอารยธรรมขอมโบราณนับย้อนหลังไปพันกว่าปี ที่หมู่บ้านปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าโอทอปของชุมชน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม

         วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ หมู่บ้านปราสาทสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย, นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมกับผู้นำชุมชนบ้านปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ชาวบ้านได้พร้อมใจกันจัดงานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บนแผ่นดินประวัติศาสตร์สมัยขอมเรืองอำนาจ ในพุทธศตวรรษที่16 กับศิลปะเขมรแบบปาปวน นับเป็นปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดในแถบอีสานตอนล่างของประเทศไทย โดยวันนี้ได้รับการสนับสนุนให้มีการเปิดนวัตวิถีหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อนำสินค้าออกมาสู่สายตาของนักท่องเที่ยว นำอาหารแบบพื้นบ้าน ที่สด สะอาด อร่อย จากท้องถิ่นออกมานำเสนอต่อนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสทั้งการท่องเที่ยว และอาชีพสู่ชุมชนโดยแท้จริง ซึ่งวันนี้ชุมชนได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พร้อมชมการแสดงที่สุดอลังการจากนักแสดงลูกหลานของหมู่บ้านนี้ ท่ามกลางผู้คนที่เดินทางมาร่วมชมกว่าพันคน

 

 

 

 

         นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ถูกจัดอันดับในการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองรอง ซึ่งขณะนี้กำลังได้มีการเชื่อมโยง การสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านพัฒนาการจังหวัด ในการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ นวัตวิถีของชุมชน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีเป็นอันมาก เพราะแท้จริงแล้ว ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี 22 อำเภอ มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้า โอทอป มรดกแหล่งอารยธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนของชน 4 เผ่าอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวจากอารยธรรมพื้นถิ่น กับสินค้าโอทอปของชุมชน น่าจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความตื่นตาตื่นใจเป็นอันมาก พร้อมนำการแสดงของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนออกมาสู่สายตาของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ชุมชนดังกล่าว ได้รับความนิยม ความประทับใจ แล้วบอกต่อกันไป สุดท้ายผู้คน นักท่องเที่ยวก็จะมาสู่ชุมชน นำรายได้มาสู่ชุมชน กลายเป็นนวัตวิถีของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนนั้นเอง ตนก็ขอให้กำลังใจให้ทุกชุมชนได้ตระหนักในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืน และต่อเนื่องด้วย

 

วิถีชุมชน