วิถีชุมชน

มหัศจรรย์บ้านด่าน ตำนานพระธาตุสีดา

19 ก.ย. 2561 23:00 น.
ศรีสะเกษ-ชุมชนชาวบ้านด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงาน นวัตวิถีชุมชน มหัศจรรย์บ้านด่าน การแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระธาตุสีดา สะพานไม้ไผ่ไปนา ข้ามฮ่องปะโซ่น แลนด์มาร์คชาวบ้าน ที่ทำกันมานานกว่า 10 ปี

         ค่ำของวันที่ 19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ หมู่บ้านคลีตุ่น หมู่ที่ 5 หมู่บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนคนด่าน ได้รวมพลังกันจัดเปิดงาน นวัตวิถีชุมชน มหัศจรรย์บ้านด่าน เปิดตำนานพระธาตุสีดา เปิดสะพานไม้ไผ่ไปนา ข้ามฮ่องปะโซ่น ที่ชาวบ้านใช้กันมานานกว่า 10 ปี ปรับเปลี่ยนมาเป็นจุดเช็คอิน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพิ่มจากการใช้เดินไปนาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในฤดูทำนา จะมีลำห้วยเล็กๆ น้ำลึก ชาวบ้านคนอีสาน เรียก ฮ่อง ทำให้ชาวบ้านเดินไปนาลำบาก จึงได้สร้างสะพานไม้ไผ่เพื่อไว้ใช้เดินไปนา และขณะนี้ บางส่วนได้งบจาก อบต.ด่าน มาจัดทำเป็นสะพานปูนแล้วก็ตาม แต่ข้างๆ ก็ยังคงสภาพเป็นสะพานไม้ไผ่ เอาไว้เดินได้เช่นเดิม เพิ่มความกว้างขึ้น และทุกวันนี้ก็กลายเป็นจุดถ่ายภาพของเยาวชน นักท่องเที่ยวไปแล้ว วันนี้ชาวบ้านจึงจัดเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตำนานพระธาตุสีดา ที่ได้บูชาขอมาสร้างแบบเดียวกันกับ องค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เชื่อมโยงตำนานของท้าวคันทะนาม ที่เชื่อว่าเป็นเทวดาที่ลงมาเกิด เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในแถบนี้เมื่อครั้งอดีตนับพันปี จัดร้อยเรื่องเข้าด้วยกัน จัดเป็นการแสดง แสง สี เสียง ส่งเสริมการท่องเที่ยว นวัตวิถีของชุมชน ในวันนี้ โดยมี นายอำพล เข็มแก้ว พัฒนาการอำเภอราษีไศล ให้การสนับสนุนร่วมกับชาวบ้านออกแบบ ประชาคม จนทำให้วันนี้พร้อมเปิดสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมี นายชัชวาล จันทอก นายอำเภอราษีไศล เดินทางมาเป็นประธานเปิด

 

 

 

       โดย นายอำพล เข็มแก้ว พัฒนาการอำเภอราษีไศล กล่าวว่า หมู่บ้านคลีตุ่น หมู่ที่ 5 หมู่บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนคนด่าน ได้รวมพลังกัน ทำประชาคมในการที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP เปิดวิสัยทัศน์ของคนในชุมชนร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความยั่งยืน อย่างมั่นคง แก่ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เป็นการระเบิดแนวคิดร่วมกันออกมาจากชุมชน วางแผน และปฎิบัติ ก่อนส่วนราชการที่จะลงมาช่วยดูแลเพิ่มเติม ต่อยอด ขยายแนวคิดสู่การนำสินค้า OTOP ออกมาจากชุมชน มาสร้างรายได้ จากนักท่องเที่ยวที่มาสู่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการพัฒนารูปแบบ นวัตวิถี พัฒนาสินค้าของชุมชน สู่ความได้มาตรฐาน ทั้งรูปลักษณ์ คุณภาพ ราคา  และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อันจะเกิดผลสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ในส่วนการแสดงแสง สี เสียง ตำนานของพระธาตุสีดา ที่เป็นตำนานของความเชื่อต่อบรรพบุรุษ ที่ทำความดี มีความกตัญญู มีศีล มีธรรม จะทำให้เจริญก้าวหน้า ปลอดภัยจากภยันตรายใดใดทั้งปวง สอนให้ลูกหลานที่เกิดใหม่ ให้เจริญรอยตามคุณงามความดี เกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดีทั้งปวง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้ นวัตวิถีของชุมชน หมู่บ้าน OTOP หมู่บ้านโฮมสเตย์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว เป็นไปตามเป้าประสงค์ทั้งของชุมชน และของประเทศต่อไป

 

 

 

 

วิถีชุมชน