ทุ่ม 1,500 ล. สร้างทางลอดแยกประโดก โคราช แก้ปัญหาจราจร

20 ก.ย. 2561 13:44 น.
นครราชสีมา-ทางหลวงทุ่ม 1,500 ล้านบาท สร้างทางลอดแยกประโดก โคราช แก้ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพตัดถนนช้างเผือก เจอปัญหาทางระบายน้ำสาธารณะถูกบุกรุก หวั่นน้ำท่วมซ้ำรอยปี 53

 

 

ที่โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 กันยายน นายนฤชา  โฆษาศิวไลซ์ นายอำเภอเมือง นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบการดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนช้างเผือก (ทางแยกประโดก) เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่มีบ้านพักหรือที่ทำกินในรัศมีโครงการ ฯ จำนวน 70 คน รับฟังการชี้แจงความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการจากนางสาวจันทศิริ  สายนภาพ วิศวกรงานทาง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งและรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ปัจจุบันกรมทางหลวงได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณ แต่ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการสัญจรบนเส้นทางหลักถนนมิตรภาพและสายรองถนนช้างเผือก ทำให้การเดินทางล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ทั้งนี้การศึกษาพบแหล่งโบราณสถาน อุโบสถวัดเวฬุนาราม โคกไผ่ ต.หมื่นไวย อ.เมือง อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อลดผลกระทบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งลดจุดตัดการจราจรบนเส้นทางหลัก โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็น ผู้บริหาร อปท. ได้เป็นห่วงการระบายน้ำลงคลองธรรมชาติ เนื่องจากในพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังนานกว่า 10 วัน ช่วงปี 2553 ล่าสุดเส้นทางน้ำสาธารณะได้ถูกนายทุนบุกรุก จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน ผู้จัดโครงการฯ รับทราบพร้อมรับจะหาทางแก้ไขด่วน    

 

นางสาวจันทศิริ ฯ วิศวกรงานทาง เปิดเผยรูปแบบการพัฒนาโครงการ ว่า แนวเส้นทางตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกประโดก บนถนนมิตรภาพ เริ่มต้นที่หลักกิโลเมตร   149+450 สิ้นสุด 151+200 รวมระยะทาง 1,750 เมตร เขตทางหลวงกว้าง 60 เมตร และทางลอดเริ่มต้นที่หลักกิโลเมตร 149+750 หน้าห้างแม็คโคร สิ้นสุด 150+825 หน้าคลังสินค้าพันธุ์เกษตร รวมระยะทางลอด 1,075 เมตร ภายในมีทางลอดรวม 6 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 3 ช่อง) ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ความสูง 5.50 เมตร รูปแบบเกาะกลางกั้นด้วยแท่งปูน ส่วนถนนช้างเผือก ออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้นราบ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร การออกแบบสถาปัตยกรรมทางลอด ใช้สัญลักษณ์ปราสาทหินพิมายและวัสดุในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มาประยุกต์ร่วมกับงานออกแบบประกอบด้วยป้ายชื่อและซุ้มเข้าทางลอด แนวคิดมาจากซุ้มประตูปราสาทหินพิมายและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านประโดก ผนังทางลอดใช้ศิลาแลง เพื่อความกลมกลืนและคล้ายคลึงกับวัสดุใช้ทำปราสาทหินพิมาย การออกแบบระบบระบายน้ำใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำจำนวน 4 ตัว เชื่อมระบบระบายน้ำใต้ถนนมิตรภาพ คาดจะเริ่มดำเนินก่อสร้างช่วงต้นปี 2563 ใช้เวลา 3 ปี งบประมาณ 1,500 ล้านบาท          

  

คุณภาพชีวิต