อุบลฯจัดพิธี "วันรัฐวิสาหกิจไทย"

20 ก.ย. 2561 17:40 น.
อุบลราชธานี-ชาวอุบลราชธานีจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ บริเวณหัวจักรรถไฟ สถานีรถไฟอุบลราชธานี นายสำเริง นากระโทก เลขาธิการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ สาขา อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกันทำพิธี ตามโครงการการจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ(พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย) โดยได้ทำพิธีบวงสรวง วางพานพุ่ม ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) และเพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้เห็นความสำคัญและรำลึกถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจที่อยู่กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันนี้ รัฐวิสาหกิจได้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ

 

ดังนั้น ภารกิจของรัฐวิสาหกิจจึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนคนไทย ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้มรการกำหนดให้ ทุกวันที่ 20 เดือนกันยายน ของทุกปี ให้เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุด จะได้เป็นการสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้ดำรงอยู่ เป็นประโยชน์ผาสุกแก่ประเทชาติและประชาชนสืบต่อไป

 

เศรษฐกิจภูมิภาค