วิถีชุมชน

ใช้เครื่องสแกนลำน้ำชี สร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง!!-รักษาต้นยางนาอายุ 300 ปี

21 ก.ย. 2561 10:50 น.
ขอนแก่น-วาระคนขอนแก่นนำทีมสำรวจใช้เครื่องสแกนลำน้ำชี วางแผนออกแบบแนวป้องกันตลิ่งรักษาต้นยางนาอายุ 300 ปี  พบวิกฤติเสี่ยงโค่นลงแม่น้ำชี นักวิชาการฟันธงหากปี2561ไม่สร้างตลิ่งป้องกัน ปีหน้าต้นยางโค่นแน่นอน

21กะนยายน 2561 - จากกรณีพระสงฆ์ ชาวบ้านและภาคเอกชน ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันตลิ่งป้องกันการกัดเซาะของลำน้ำชี ที่วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท เพราะกังวลว่าต้นยางนาอายุกว่า 300 ปี ที่ขึ้นอยู่ริมตลิ่งจะโค่นลง เนื่องจากกระแสน้ำชีกัดเซาะตลิ่ง

นายประสิทธิ์  หวานเสร็จ  วิศวกรชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค  4  กล่าวว่า  ต้นยางนาต้นนี้ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากต่อชาวขอนแก่น  จึงต้องระดมสรรพกำลังจากผู้เชี่ยวชาญช่วยกัน วางแผนหาแนวทางที่รักษาต้นยางนา รวมทั้งต้นไม้ประจำถิ่นหายากที่ขึ้นตามลำน้ำชีไว้ให้ได้ เพื่อส่งต่อมรดกของผ่นดินไปให้ลูกหลาน

“ต้นยางนาอายุ 300 ปีต้นนี้ มีความเสี่ยงที่จะโค่นลงมา เพราะอยู่ในบริเวณคุ้งน้ำ จึงทำให้ต้นยางนาตั้งในจุดที่เป็นแรงปะทะพอดี  หลังจากที่เดินทางมาประเมินสภาพพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้ว  จึงได้นำเครื่องเอดีซีพี หรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนลำน้ำมาสแกนลำน้ำ เพื่อหาร่องน้ำลึก และภาพตัดขวางลำน้ำ  เพื่อใช้ในการออกแบบกันตลิ่งชั่วคราวให้ต้นยาง  โดยวันนี้จะทำภาพตัดขวาง 6 จุด แบ่งเป็นต้นน้ำ 3 จุด  และท้ายน้ำ 3 จุด   เพื่อตรวจสอบปริมาณงานให้ชัดเจน    หลังจากเก็บข้อมูลสนามเสร็จแล้ว จะนำไปเข้าโปรแกรม ซึ่งจะทำให้เห็นความลึกของร่องน้ำแต่ละจุด  และลักษณะของการพังริมตลิ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ  ถือเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหลืออยู่ จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้ หากปีนี้ทุกคนยังเพิกเฉย ปีหน้าเราไม่ได้เห็นต้นยางต้นนี้อย่างแน่นอน”นายประสิทธิ์ กล่าว

สำหรับบรรยากาศในการร่วมแรงร่วมใจกันทำแนวป้องกันตลิ่งชั่วคราวนั้น พระสงฆ์ชาวบ้าน ทหารจาก มทบ. 23   และเจ้าหน้าที่ อบต. ต่างช่วยกันนำไม้มาปักทำแนวเพื่อวางบิ๊กแบ๊กกั้นน้ำเซาะต้นยางนา  นอกจากนี้ยังได้รับเครื่องมือ เครื่องจักรหนักจากภาคเอกชน ทั้งโรงแรมโฆษะ บริษัท ช.การช่าง และ  อบจ.ขอนแก่น  ที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ พนักงานมาลงพื้นที่  เพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้ต้นยางนาอายุ 300 ปี  รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมน้ำชี ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง  เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวาระของคนขอนแก่นทุกคน

สำหรับความสำคัญของบ้านกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า เมื่อปี 2321 ในรัชสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราช   กองทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เดินทางกลับจากนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน  โดยกองทัพได้มาหยุดพักบริเวณบ้านวังเวิน บ้านท่าม่วง และบ้านกุดหล่ม  เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นยางนาขึ้นอยู่หนาแน่น กองทัพจึงได้ตัดต้นยางนาเพื่อทำสะพานข้ามลำน้ำชี ปัจจุบันยังมีต่อหม้อสะพานหลงเหลือเป็นหลักฐาน

ชาวบ้านกุดหล่มส่งประวัติต้นยางนา  300 ปีต้นนี้เข้าประกวดในโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   ร่วมกับต้นไม้ใหญ่จากทั่วประเทศกว่า 300 ต้น  กระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 63  รุกข มรดกของชาติ เรื่องราวของต้นยางนาต้นนี้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน”   ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม  เล็งเห็นว่า ต้นไม้ใหญ่มีวัฒนธรรม มีทั้งเรื่องของต้นไม้  บุคคล  ชุมชน  และเรื่องสถานที่ที่ต้นไม้เ เติบโตขึ้นมา รวมถึงกาลเวลาที่ต้นไม้ได้ยืนหยัดผ่านมา ที่ส่งผลให้เห็นถึง แรงบันดาลใจ ความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชุนได้เป็นอย่างดี     กระทรวงวัฒนธรรมได้สำรวจ ค้นคว้า จนได้มาซึ่งต้นไม้ใหญ่ของแผ่นดินจำนวน 63 ต้น  จึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่น และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก และความหวงแหนในมรดกทางธรรมชาติ  นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  รวมทั้งทำให้ต้นไม้เป็นวัฒนธรรมมีชีวิตและสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมกับธรรมชาติด้วย

 

 

 

 

วิถีชุมชน