ภาคประชาสังคม

เที่ยวงาน..สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป

21 ก.ย. 2561 11:15 น.
อุบลราชธานี - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ แถลงข่าวการจัดงาน งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร กลุ่มโขง ชี มูล ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย. นี้ พบกับกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรอินทรีย์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 คัดของดีของเด่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตรและอื่นๆ จาก 4 จังหวัด ส่งตรงถึงผู้บริโภค

วันที่ 21 กันยายน 2561 - นายสฤษดิ์ วิฑูรย์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน   งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร กลุ่มโขง ชี มูล​ พร้อมด้วย  อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  นายรังสรร บุญสะอาด​ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีษะเกษ  นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ​  อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร นางศิริพรรณ  อันชื่น​ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูปาณัมส์ ผดุงอรรถ  และผู้แทนจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้   ณ ห้องทับทิม สยาม 4 ชั้น 5  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่างานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร กลุ่มโขง ชี มูล ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561 รวม 5 วัน  ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับผู้ประกอบการให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

 

 

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้จำหน่ายสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีษะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจริญ  นำสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูป  มาจำหน่าย จำนวนกว่า 100 ร้านค้า และมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 200 รายการ ประกอบด้วยสินค้า เช่น นวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตรและอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2  ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ​ การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและแปรรูปเกษตร การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตร​ สินค้านาทีทองทุกวัน​ และการสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตร

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงาน ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูป   เพื่อรองรับการส่งออกแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรมได้ตามความต้องการ  ส่วนผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ก็ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า ได้เพิ่มช่องทางในการขาย ได้สำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาดและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด รองรับการค้าเสรีนั่นเอง

ภาคประชาสังคม