ภาคประชาสังคม

บริษัทเอกชนมอบเครื่องยนต์ให้กับวิทยาลัยอาชีวะประกอบการเรียน

21 ก.ย. 2561 14:15 น.
จังหวัดศรีสะเกษ - บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด มอบเครื่องยนต์ให้กับ 15 วิทยาลัยอาชีวะในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสนับสนุนสถานศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ

ที่ หน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด นำโดย คุณธนันยา เกียรติสุรนนท์ กรรมบริหาร คุณกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์ กรรมผู้บริหาร และ คุณกิจจ์โชค ยี่สรง ผู้จัดการทั่วไป นำพนักงานบริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมมอบเครื่องเครื่องยนต์ให้กับ 15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานศึกษาในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทุกสถานศึกษามีอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่เพียงพอ

โดยในงานยังมีกิจกรรมมอบเครื่องยนต์ฝึกรุ่น FV115จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 216,000 บาท มีวิทยาลัยที่ได้รับมอบทั่วจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15 แห่ง และภายในงานยังมีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าที่ใช้รถซูซูกิฟรี เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า และยังมีการอบรมแนะนำเทคโนโลยีใหม่ของรถจักรยานยนต์ซูซูกิให้กับตัวแทนนักศึกษาทั้ง 15 แห่งด้วย โดยในงานครั้งนี้ ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด  เป็นประธานเปิดงานด้วย

 

 

 

 

ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด กล่าวว่า วันนี้ บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด  บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง 15 แห่งในเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีปรัชญาร่วมกันว่า เราจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นอกจากสู่ความเป็นเลิศแล้ว สิ่งนี้ที่เราต้องการคือ เราจะร่วมกันพัฒนาเยาวชนอาชีวะศึกษาทุกแห่งในเขตศรีสะเกษให้มีความก้าวหน้าเท่าเที่ยมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ที่เราได้ทำงานร่วมกัน จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอาชีวะทุกคน

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม