เกษตร

อดีตส.ส.ปชป. จี้"รมว.เกษตร"สางคดีหนี้ปริศนา

24 ก.ค. 2561 07:10 น.
"ยุพราช บัวอินท"อดีต ส.ส.ปชป.เพชรบูรณ์พร้อมทีมงาน จับมือเกษตรกร แฉวงจรอุบาทว์ขบวนการทุจริตเงินคนจน ขอให้เป็นกรณีศึกษา "รมว.เกษตรฯ"ควรเข้ามาดูแลด้วยตนเอง เพราะความเสียหายนอกจากเกิดความเสียหายขึ้นโดยตรงกับเกษตรกรที่ถูกปลอมแปลงสัญญา วอน"บิ๊กตู่" สางทุจริตกองทุนฟื้นฟูฯ เชื่อขบวนการนี้ลุกลามกระจายทั้งประเทศ

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ สาขาเพชรบูรณ์ นายยุพราช บัวอินทร์ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ และนายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล ทีมงานฯ รวมทั้ง นส.ฐิตารีย์ ถาวรวงศ์ ตัวแทนเกษตรกรบ้านดงหลง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ ที่ตกเป็นลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเพชรบูรณ์ นับล้านบาททั้งที่ไม่เคยทำเรื่องกู้ยืม ร่วมกันแถลงถึง “วงจรอุบาทว์ ขบวนการทุจริตเงินคนจน”

 

         นายยุพราชกล่าวย้ำว่า เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาและรมว.เกษตรฯควรเข้ามาดูแลด้วยตนเอง เพราะความเสียหายทนอกจากเกิดความเสียหายขึ้นโดยตรงกับเกษตรกรที่ถูกปลอมแปลงสัญญาแล้ว ยังทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหายเงินงบประมาณที่นำมาช่วยเกษตรกรผ่านกองทุนฟื้นฟูฯ เพราะเป้าหมายของกองทุนฯเพื่อจัดการหนี้เสียให้แก่เกษตรกรโดยคาดหวังให้มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้น

 

        จากนั้นนายยุพราชได้แฉเส้นทางทุจริตที่ขบวนการทุจริตใช้ในการฉ้อฉล โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มจัดประชุมสัมมนากองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเสนอให้เกษตรกรกู้รายละ 5000 บาท ผ่อน 5 งวดๆละ 1100 บาทต่อปี และมีการจัดเก็บสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเกษตรกร จนนำไปสู่การปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้เงินของเกษตรกรกับสหกรณ์

 

         จากนั้นทำให้เป็นหนี้เสียหรือ NPL เพื่อขายหนี้ให้แก่กองทุนพื้นฟูฯ ต่อมามีการส่งเรื่องเข้าส่วนกลางเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยเงินก้อนนี้ถูกส่งกลับมายังสหกรณ์อีกครั้ง โดยใครเป็นผู้รับเงินและเงินไปไหนรวมทั้งเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรตรงนี้ที่ทุกคนต้องการอยากทราบข้อเท็จจริง

 

      “รัฐบาลสมัยนั้นมีนโยบายในการแก้ไขหนี้สินให้แก่เกษตรกร โดยปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรกึ่งหนึ่งคือ 50% ของยอดเงินที่เกษตรกรเป็นหนี้อยู่ เมื่อขั้นตอนจากเพชรบูรณ์เข่าไปถึงส่วนกลาง จึงอยากทราบว่ากองทุนฟื้นฟูร่วมกับใครหรือไม่ในการกระทำผิดครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างซึ่งตั้งข้อสังเกตมี สำนักงานจัดการหนี้สินเกษตรกร ผู้ตรวจสอบสัญญาระดับภาพ-ส่วนกลาง มีส่วนร่วมรู้เห็นไม่และต้องชี้แจงให้สังคมรับรู้รับทราบถึงขบวนการจัดการหนี้เสียเหล่านี้”นายยุพราชกล่าว

 

      นายยุพราชกล่าวอีกว่า อยากฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เข้ามาบริหารแผ่นดินในขณะนี้ โดยต้องการมาปราบการทุจริตคอรัปชั่น  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนยังเกี่ยวข้องกับการทุจริตภาครัฐ ผลประโยชน์และเงินของรัฐเสียหายกับโครงการนี้อย่างมากมาย ซึ่งเชื่อว่าขบวนการนี้ไม่เกิดที่บ้านดงหลงเพียงแค่แห่งเดียว   อาจจะเกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหลายพื้นที่ และมีผู้กระทำผิดและมีเครือข่ายเกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงยังเชื่อว่าขบวนการทุจริตเหล่านี้ยังมีกระจายไประดับประเทศอีกด้วย

 

   

        นายยุพราชยังเสนอแนะด้วยว่า เจ้าหน้าที่ส่วนกลางต้องตรวจสอบข้อมูลหาข้อเท็จจริง ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ อยากให้ประสานงานและทำงานควบคู่กันไป นอกจากนี้ในการตรวจสอบทั้งที่อำเภอเขาค้อหรือจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องปกปิดข้อมูลหรือทำให้เรื่องเงียบที่สุด ในทางตรงกันข้ามเรื่องนี้ยังเป็นการฝีมือและผลงานของส่วนราชการทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในการตรวจสอบการทุจริตและขบวนการโกงให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและสากลให้เกิดความชัดชัดเจนและเป็นธรรม

 

        นายยุพราชยังกล่าวอีกว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องไม่แต่งตั้งผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในห้วงที่เกิดการทุจริต อาทิ ผู้ตรวจสัญญาเงินกู้ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานจัดการหนี้สินเกษตรกร โดยบุคคลเหล่านี้ไม่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบทุจริตในครั้งนี้ สืบค้นสัญญาย้อนหลังที่หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูสาขาเพชรบูรณ์ทำสัญญาไว้ทุกฉบับ เพื่อขยายผลว่ามีเครือข่ายที่ไหนบ้าง และรมว.เกษตรฯในฐานะผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบโดยตรง ต้องรายงานให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการตลอดจนเส้นทางการทุจริตของขบวนการทุจริตกองทุนฟื้นฟู เพื่อถอดบทเรียนไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก

เกษตร