เกษตร

คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่มุ่งเน้นให้บริการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

24 ก.ค. 2561 15:04 น.
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่มุ่งเน้นให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็วครบถ้วน และตามความต้องการของเกษตรกร การให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรเลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกเครื่องจักรกล และคลินิกอื่นๆ

           วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ  เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.เกษตรสมูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนาย ดำรงฤทธิ์ หลอดคำเกษตรจังหวัดกล่าวรายงานและนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์กล่าวต้อนรับ ซึ่งหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อให้บริการด้านการเกษตร ทั้งแก้ปัญหา สนับสนุนวิชาการ ให้คำปรึกษา แก่เกษตรกร ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรง

 

 

          ภายในงานมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และ การออกร้านบริการประชาชน การจัดนิทรรศการ และการจัดตลาดเกษตรกร จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรโดยตรง  มีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 19 คลินิก มีเกษตรกรในตำบลบ้านหันและตำบลใกล้เคียงมารับบริการกว่า1,000 คนซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเป็นโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร

 

          โดยถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกันเกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุกๆด้านทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ โดยกระทรวงฯจำนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆมาให้บริการแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วยเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

 

 

          เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นโครงการที่รัชกาลที่10กรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้เป็นโครงการในพระราชานุเคราะห์ของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร  ทั้งด้านดิน ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี และเทคโนโลยีต่างๆ

 

 

 

 

tags :

เกษตร