เกษตร

ชาวสวนศรีสะเกษ โค่นต้นยางทิ้ง ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ แทน

24 ก.ค. 2561 19:50 น.
ชาวสวนยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษ ลงทุนโค่นต้นยางพาราทิ้ง แม้จะอายุของต้นยางพาราจะยังน้อย ปรับเปลี่ยนปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษแทน เพราะราคาสูง ผู้บริโภคนิยมมาก ส่วนยางพารานั้นราคาตกต่ำ

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ชาวสวนในเขตพื้นที่บ้านซำเม็ง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการปลูกไม้ผลนานาชนิด ทั้งเงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุต ลำไย สะตอ ลิ้นจี่ อื่นๆ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินภูเขาไฟ จากเดิมที่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นข้าวโพดหวาน แต่เมื่อมีการปลูกมากราคาก็ตก ไม่มีที่ขาย ก็หันมาปลูกต้นยางพารา เพราะช่วง 10 ปีที่แล้ว ราคาดี แต่วันนี้ราคาทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ราคาสูงมาก ชาวสวนจึงพากันโค่นต้นยางพารา หันมากปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กันเพิ่มแทน และเชื่อว่าราคาจะไม่ตก เพราะด้วยการดูแลรักษายาก ต้องใส่ใจมากๆ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จึงจะออกผลสวยๆ ให้ได้ขายกัน

            พร้อมกันนี้ ยิ่งในปีนี้ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการจด GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ไว้ให้เป็นสมบัติของชาวสวนในจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้ ชาวสวนที่เคยขายยกเหมาสวนให้พ่อค้าชาวจีน ต้องไปขอคืนเงิน เพราะนำมาขายเองจะมีกำไรมากกว่า จากเหมาให้พ่อค้าจีน 1 ล้านบาท นำมาขายเองได้มากกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายที่สวนด้วย ไม่ได้นำไปเร่ขายที่ไหนเลย และไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษด้วย เพราะได้มีการคัดสรร เลือกตัดลูกทุเรียนตอนแก่ ทยอยนำมาขาย ไม่มีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด มีคิวอาร์โค๊ชติดตามย้อนหลังได้ว่าทุเรียนมาจากสวนไหน   

 

 

           นายเวียง สุภาพ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 236 เกษตรกรชาวสวนผลไม้บ้านซำเม็ง หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ได้เข้ามาดูแล ตั้งชื่อทุเรียนหมอนทองของเรา ยกฐานขึ้นเป็นทุเรียนภูเขาไฟ ประสานกับเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำการพัฒนา การดูแลรักษา ให้ออกผลที่ดีมีคุณภาพ นำจด GI ราคาของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ก็พุ่งสูงขึ้น จากเดิมที่เคยจำหน่ายขายปลีกได้กิโลกรัมละ 70 – 90 บาท แต่หากขายยกสวนเหมาให้พ่อค้าชาวจีนจะได้กิโลกรัมละ 50 บาท เท่านั้น แต่พอทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ออกมา ส่งเสริมการขายไปทั่วโลก ปรากฏว่า ราคาพุ่งสูงขึ้น ขายปลีกกิโลกรัมละ 170. บาท ขายส่งกิโลกรัมละ 90บาท

 

 

 

            แต่ส่วนใหญ่ไม่ขายส่งกันแล้ว ทยอยตัดมาขายกันเอง เพราะมีความนิยมของผู้บริโภคสูงจึงขายง่าย บางคนมาถึงสวนมาดู และมาตัดเอง ซื้อไปคราวละร้อยๆ ลูก ตนจึงมองเห็นช่องทางที่สดใสดีมาก จึงตัดสินใจ หารือภรรยา โค่นต้นยางพารา แปลงสุดท้าย 12 ไร่ทิ้ง จะลงปลูกทุเรียนภูเขาไฟแทน เพิ่มจากสวนทุเรียนภูเขาไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 22 ไร่ เพราะเริ่มมีความชำนาญในการดูแลรักษาแล้ว เช่นเดียวกันกับเพื่อนๆ ชาวสวนทุเรียน ที่ยังมีแปลงปลูกยางพาราอยู่ ก็ทยอยโค่นต้นยางทิ้งเช่นกัน และเชื่อว่าราคาทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ หากดูแลให้ดี จะไม่มีราคาตกต่ำอย่างแน่นอน

 

 

 

 

เกษตร