อำเภอบุณฑริกเชิญร่วมปฏิบัติธรรมสมโภชศาลหลักเมือง

1 ธ.ค. 2561 09:20 น.
อุบลราชธานี - อำเภอบุณฑริก ขอเชิญนุ่งขาว ห่มขาว ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2561

             วันที่ 1 ธ.ค.61 นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอบุณฑริก เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ บริเวณ ศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จะได้ให้มีงานทำบุญครั้งสำคัญปางหนึ่ง ณ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยพราหมณ์ และเริ่มพิธีสมโภชศาลหลักเมือง พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาครั้งละ 2 รูป พระสงฆ์นั่งปรก ครั้งละ 4 รูป ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสวดอิติปิโส 108 ครั้ง และบทสวดอื่นๆพร้อมพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา จนถึง 04.30 น  

 

             การจัดงานบุญในครั้งนี้  ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ทุกคน ได้ร่วมปฏิบัติธรรม สมโภชศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนอำเภอบุณฑริกทุกคนให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดความ   สงบสุข  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก

             โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 11.00-12.00 น ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 15.00 - 18.00 น รับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งโรงทาน เวลา 19.19-19.30 น.พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 20.00 -21.00 น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยพราหมณ์ และเริ่มพิธีสมโภชศาลหลักเมือง พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาครั้งละ 2 รูป พระสงฆ์นั่งปรก ครั้งละ 4 รูป ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสวดอิติปิโส 108 ครั้งและบทสวดอื่นๆพร้อมพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา จนถึง 04.30 น    มีโรงทาน อาหารเครื่องดื่มตลอดงาน

 

     ด้าน นางรำพูล ตันติวนิชชานนท์ สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอบุณฑริก ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดงาน สมโภชศาลหลักเมืองก็จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชาวอำเภอบุณฑริก และได้จัดพื้นที่เพียงพอสำหรับชาวบ้านที่จะมาทำโรงทานกันในปีนี้

 

ศิลปะวัฒนธรรม