"คลัง"เล็งแจก"ซิมการ์ด"ให้ผู้มีรายได้น้อย ใช้เน็ตฟรี หวังเข้าถึงข้อมูล-ข่าวสำคัญ

2 ธ.ค. 2561 14:11 น.
2 ธ.ค.61 ก.คลังเดินหน้าแจกซิมการ์ดฟรีให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการเกษตร และข่าวสารที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูลการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ราคาสินค้าเกษตร 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีแจกซิมการ์ดฟรีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข่าวสารที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูลการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ราคาสินค้าเกษตร โดยการแจกซิมการ์ดฟรีจะมี 2 แบบคือ 1.ผู้ที่มีซิมการ์ดที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้อยู่แล้ว จะเป็นการเพิ่มปริมาณอินเตอร์เน็ตให้ฟรี และผู้ที่ยังไม่มีซิมการ์ดที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ จะแจกซิมการ์ดฟรี


 

การเมือง