วัดสี่แยกเจริญพรจัดอุปสมบทนาคหมู่ ถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

3 ธ.ค. 2561 09:49 น.
วัดสี่แยกเจริญพรจัดอุปสมบทนาคหมู่  เพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

ข่าวโดย  นายสมคิด  พรมมี 
 

นครปฐม  -  เวลา 08.00 น.  วันที่ 2  ธันวาคม 2561  ที่วัดสีแยกเจริญพร  ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โดยพระครูปฐมสาธุวัฒน์  คณิศร  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร  ประธานฝ่ายสงฆ์  และนายบัณฑิต  เล้าอรุณ  อดีต ส.จ.นครปฐม  ประธานและมอบผ้าไตรฝ่ายฆาราวาส  ในพิธีอุปสมบทนาคหมู่  เพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีกำนัน  นายองค์การบริหารส่วนตำบล  สารวัตรกำนัน  แพทย์  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าแม่ค้า  ประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวตำบลหนองกระทุ่มและใกล้เคียงมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 พิธีการเริ่มด้วยนายบัณฑิต  เล้าอรุณ อดีต ส.จ.นครปฐมจุดธูปเทียน  เครื่องทองน้อย  ที่บรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ซึ่งการจัดงานอุปสมบทนาคหมู่ในครั้งนี้  จัดขึ้นเป็นปีที่  8  โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทนาคหมู่ทั้งสิ้น  40  รูป  โดยเริ่มบวชตั้งแต่วันที่  1-11  ธันวาคม 2561  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในหลวงรัชกาลที่  10  โดยการจัดงานบวชพระภิกษุสามเณร  และบวชเนกขัมมะ  เพื่อปฏิบัติธรรม  และศึกษาธรรมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปง

 

 

 

tags :

วิถีชุมชน